Wóz – transportowy pojazd zaprzęgowy.

 • Malowany wózek, para siwych koni,
  pojadę daleko, nikt mnie nie dogoni!
  • początek popularnej piosenki dziecięcej
Wóz
 • Nieco wyżej Dawida wóz, gotów do jazdy,
  Długi dyszel kieruje do polarnej gwiazdy.
  Starzy Litwini wiedzą o rydwanie owym,
  Że niesłusznie pospólstwo zwie go Dawidowym,
  Gdyż to jest wóz Anielski.
 • Patrz, jako się ty koła nadobnie zgadzają,
  Jedno bieżąc za drugim, gdy drogi patrzają.
 • Wóz albo przewóz.
  • powiedzenie
 • Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
  Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi;
  Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
  Omijam koralowe ostrowy burzanu.
  • Autor: Adam Mickiewicz, Stepy akermańskie