Brylant – oszlifowany diament.

Brylant
  • Miłość w sercu kobiety szlachetnej to brylant utajony w ręku:
    daje blask, światło i ciepło.