Pomyłkabłąd w rozumowaniu lub w postępowaniu.

 • Człowiek genialny nie myli się; jego pomyłki są zamierzone, są bramą prowadzącą do odkryć.
 • Kto sumienie posiada, niech cierpi, skoro zdał sobie sprawę z pomyłki. Będzie mu to karą – obok katorgi.
 • Kto wiele umie, wiele się myli.
  • چوق بیلن چوق یڭلور Çok bilen çok yanılur. (osm.)
  • Opis: przysłowie osmańskie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967 (oprac. części osmańskiej: Edward Tryjarski), s. 21.
  • Zobacz też: wiedza
 • Kto zanadto swojemu rozumowi dowierza, wpada w błędy i pomyłki.
  • Źródło: Talmud, Sanhedrin 106
 • Moim pomyłkom ten przyklaskuje,
  Kto sam jest jedną wielką pomyłką.
 • Nasze pomyłki są konieczne i pożyteczne… Sprawiają przecież innym wiele radości.
 • Optymizm jest najczęściej wynikiem intelektualnej pomyłki.
 • Pomylone gary!
  • Opis: okrzyk w zabawie dziecięcej
 • Pomyłka… moja żona miała na drugie Pomyłka.
  • Źródło: film Kiler, słowa Ryby
 • Wartość pomyłki jest jedynie czasami niewątpliwa; nie każdy, kto do Indii płynie, Amerykę odkrywa.
 • Zanim piękno zupełnie zniknie z tego świata, będzie jeszcze przez chwile istnieć jako pomyłka. Piękno jako pomyłka jest ostatnią fazą historii piękna.