Kategoria:Bracia polscy

Kategoria obejmuje członków historycznej wspólnoty religijnej na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów zwanych też arianami, socynianami i antytrynitarzami.


Wikipedia
Zobacz też kategorię Bracia polscyWikipedii