Walerian Otwinowski

Walerian Otwinowski (ur. koniec XVI w., zm. 1642) – polski poeta, tłumacz, dyplomata, żołnierz i arianin.

  • Co bowiem może być weselszego, co zmysłom ludzkim ucieszniejszego, jako te prędkie, nagłe, niedomniemane różnych i niepodobnych sobie rzeczy jednych w drugie przekształtowania i przemiany (...), które nie tylko umysł cieszą, ale ledwie nie mamią, gdy (...) ledwie temu wierzy, że to nie są rzetelne i prawdziwe figury, ale dowcipu ludzkiego zmyślne igrzyska i kunszty.
    • Opis: o dziele Metamorfozy Owidiusza.
    • Źródło: Owidiusz, Księgi metamorphoseson, to jest przemiany, wyd. 1638, przedmowa tłumacza