Mikołaj Sienicki

polityk polski, marszałek Sejmu

Mikołaj Sienicki (1521–1581) – podkomorzy chełmski, dziesięciokrotny marszałek sejmu, polityk ruchu egzekucyjnego, mąż stanu i znakomity mówca sejmowy, arianin.

  • Aby sprawa dobra i rząd pospolity wszędzie był doma, a postronnych pokój, tośmy egzekucyją nazwali.
    • Opis: z przemówienia przedstawiającego program ruchu egzekucyjnego, 1553 r.
  • Nic innego w rządzeniu Rzecząpospolitą nie przeszkadza bardziej niźli łakomstwo tych, którzy dobra Rzeczypospolitej zabrali, choć wszędzie oni, także w radzie Waszej Królewskiej Mości, oświadczają że dla dobra Rzeczypospolitej zwrócić je są gotowi. I oto my, osądziwszy się sami, co kto z nas wbrew prawu trzyma, przyszliśmy do Waszej Królewskiej Mości i zwracamy Rzeczypospolitej nieprawne przywileje, jakie kto ma składamy u stóp Waszej Królewskiej Mości, czy też ci, co tu prywatnie są obecni, kimkolwiek by byli, to uczynią to, co i my, nie dając się w tym dziele napominać.
    • Opis: z przemówienia sejmowego 3 lutego 1558 r. na temat rewindykacji (egzekucji) bezprawnie posiadanych dóbr i przywilejów osób prywatnych
    • Źródło: Włodzimierz Kalicki, Zdarzyło się wczoraj, „Duży Format”, „Gazeta Wyborcza”, 4 lutego 2010.
  • ... stąd sława dobra, stąd zapłata od Pana Boga roście. Nowinać to u innych narodów i w innych państwach, bo tam drudzy rozdrapują, drudzy rozłączają. Ty, królu, wszystko złączasz i spajasz tak, jakoby to na wieki trwało.