Bohater

(Przekierowano z Heros)

Bohater, heros – osoba, która odznaczyła się niezwykłymi czynami, męstwem i ofiarnością dla innych ludzi.

 • Bohaterowie nie umierają. Żyją wiecznie w sercach i umysłach tych, którzy podążają ich śladem.
 • Dla kamerdynera nikt nie jest bohaterem… nie dlatego by ten nie był bohaterem, lecz dlatego, iż tamten jest kamerdynerem.
 • Gdy wojna się kończy, pojawia się wielu bohaterów.
  • Opis: przysłowie tatarskie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, oprac. części tatarskiej: Edward Tryjarski, s. 85.
  • Zobacz też: wojna
 • Każde poszukiwanie bohatera musi zaczynać się od czegoś, czego każdy bohater potrzebuje – przeciwnika. W czasie poszukiwań naszego bohatera, Bellerophona, stworzyliśmy potwora, Chimerę.
 • Nie wyrzucaj bohatera z twojej duszy, dzierżyj święcie twoją najwyższą nadzieję.
 • Andrzej: Nieszczęśliwy kraj, który nie ma bohaterów.
  Galileusz: Nieszczęśliwy jest kraj, który potrzebuje bohaterów.
 • On bohaterstwo swoje mało ceni i nie wie jeszcze, czem jest i czem będzie, nie wie, że cało wyszedłszy z płomieni, miejsce dla siebie wśród bogów zdobędzie.
 • Po czym można poznać dzisiejszych bohaterów? Dostrzegam cztery główne wyróżniki. Pierwszym jest absolutna niezależność umysłu, wynikająca ze zdolności do samodzielnych przemyśleń i sceptycyzmu w stosunku do wszelkich utartych poglądów. Po drugie – w ślad za niezależnym myśleniem powinno iść zdecydowane i konsekwentne działanie. Po trzecie – odrzucanie wszystkiego, co narzucają nam media, jeśli człowiek ma przekonanie, że postępuje słusznie. I wreszcie na koniec, osobista odwaga okazywana zawsze i we wszystkim, bez względu na możliwe konsekwencje. Historia uczy nas, a mogę to także poprzeć własnym doświadczeniem, że odwagi nie da się niczym zastąpić. Jest najlepszą i najszlachetniejszą ze wszystkich cech, a także niezbywalnym elementem heroizmu w jego najrozmaitszych przejawach.
  • Autor: Paul Johnson, Bohaterowie, tłum. Anna i Jacek Maziarscy, Świat Książki, Warszawa, 2009, s. 317.
 • Ukochane dzieci wydają się rodzicom ideałami na wielu polach, chociaż im daleko do tego. Podobnie cześć dla zmarłych poetów i bohaterów utrudnia, jeżeli nie uniemożliwia, obiektywne odtworzenie ich postaci. Znane są głosy zgorszenia i protesty z tej okazji, że pewien historyk odważył się wyzyskać i ogłosić dokumenty dotyczące temperamentu i próżności Kościuszki. W tego rodzaju wypadkach wpływ uczuć na sądy jest groźny dla prawdy. Prowadzi do powstawania popularnych legend i żywotów świeckich świętych, zaciera niekiedy na zawsze wierny obraz rzeczywistości.
 • Umrze naród, w którym umarli bohaterowie.
 • Wolał krew mężnie przelać niż życie ocalić.

Zobacz też: