Zaratusztra

perski mistyk i reformator religijny

Zaratusztra lub staropolskie Zoroaster, w literaturze występuje także forma Zaratustra (awestyjskie Zaraθuštra), (pers. ‏زرتشت‎ Zartošt, stgr. Ζωροάστρης Zōroástrēs) – perski kapłan, prorok i reformator religijny. Najwcześniejsza podana przez historyków data jego życia to ok. 6500 p.n.e., przy czym większość uważa, że żył on ok. 1000 r. p.n.e. Twórca jednej z najstarszych na świecie religii monoteistycznych (dualistycznych) nazywanej od jego imienia zaratusztrianizmem.

Fragment fresku Rafael Santi na Watykanie wyobrażającego historycznego Zaratusztrę

Cytaty z Gath Zaratusztry edytuj

(Gathy są najstarszą częścią Awesty świętej księgi wyznawców Zaratusztrianizmu. W tłumaczeniu zastąpiono oryginalne wieloznaczne zwroty i personifikacje, polskimi odpowiednikami, by ułatwić czytelnikowi zrozumienie przekazu cytatów. Przykładowo imię boga Ahura Mazdy zastąpiono słowem Bóg, różne aspekty Aszy, słowami wynikającymi z kontekstu i niuansów języka Awestyskiego: ład, prawość, porządek, wzorzec. To samo dotyczy pojęć reprezentowanych przez jazata Sraoszę, czy Ameszaspenta Armaiti, czy przeciwnika boga Drudż. Dla zaznaczenia miejsca takiego zabiegu słowa te w tekście zaczynają się wielką literą)

 • Bardzo tęsknię by przejść przez życie z Miłosierdziem i Duchem Prawości.
 • Ci są Zbawicielami Krain, którzy kierując się dobrą myślą, poprzez czyny, o prawdo, spełniają swą powinność, zgodnie z twoim, Boże rozkazem. Oni są, zaprawdę, wojownikami wyznaczonymi do walki z terrorem Zła.
 • Czy coś co ja teraz głoszę jest rzeczywiście prawdą?
 • Dobra myśl, dobre słowo, dobry uczynek.
 • Dobry człowiek jest bogaty w dobre myśli, słowa, i działania.
 • Dzięki inspiracji, głosu sumienia, zbliżę się najbardziej do dobroczynnego Boga.
 • Jeśli (ktoś) spotka obcego człowieka i rozpozna go jako zwolennika Kłamstwa, winien ujawnić mu zasady szlachetnego, Prawego życia.
 • Ład i Prawość są dobrem najlepszym. Są szczęściem. Szczęście osiąga ten, kto czyni ład i prawość dla najlepszego Ładu i prawości.
  • Źródło: Mantra Aszem Wohu
 • Naucz nas Boże jak mamy pytać Ciebie, ponieważ Twoje odpowiedzi nas pocieszają.
 • Nauczyciel Zła niszczy najpierw zrozumienie, potem Zło niszczy Wzorzec umysłu.
 • Nie idźcie na kompromis ze złoczyńcami ani nie usiłujcie ich przebłagać, ponieważ złoczyńcy traktują prawych jak wrogów.
 • Niechaj Dobra Myśl ustanowi rządy świętego prawa Prawdy.
 • Niechaj każdy wybiera wiarę swą z tą wyboru wolnością, którą każdy mieć musi w wydarzeniach wielkich, przez twoją Doskonalą Inteligencję, o Boże stworzyłeś najpierw nas mających ciała i Duchową świadomość, i przez Twoją Myśl dałeś nam władzę Myśli, słowa i czynu. W ten sposób pozostawiłeś nam wolność, by wybrać naszą wiarę samodzielnie.
 • Niechaj nie rządzą źli władcy. Niechaj rządzą nami dobrzy władcy, którzy działając kierują się Dobrą Wiedzą i Miłosierdziem.
 • O mężczyźni i kobiety! To prawda, że kłamstwo i niegodziwość, wydają się atrakcyjne i korzystne. Lecz wyobcowują człowieka z jego własnej natury. Kończą się zaś smutkiem i złą opinią.
 • O to Cię pytam, powiedz mi prawdę Boże!
 • O tym co najlepsze w tym życiu powiem wam teraz, działać zgodnie z Prawdą.
 • Ona (Ziemia) daje nam zaprawdę dobre do życia miejsce, ona daje nam moc i energię, miła jest Dobroci Boga. Ze względu na nią Bóg ustanowił Porządek przyrody na początku pierwszego życia.
 • Precz z przemocą! Precz z okrucieństwem! Porzućcie niechęć i waśnie! Byście byli pewni przyszłej Nagrody Dobrej i Sprawiedliwej.
 • Przemawia, zarówno głoszący prawdę, jak i głoszący kłamstwo, ten który wie i ten, który nie wie. Każdy czyni to według swego serca i umysłu, więc niechaj Dobrotliwa Dalekowzroczność przemówi do dusz, które (w tej sytuacji) drżą w wątpliwościach.
 • Swym panowaniem kapłani (aw. karpan) i królowie (aw. Kavi) styranizowali ludzkość, ich złe działania niszczą życie.
 • Szczęście jest odpłatą, dla tego co pracuję dla szczęścia innych.
 • Tak długo, jak to jest w mojej władzy, będę cenił dar Sprawiedliwości.
 • Ten, kto spogląda na niegodziwca z tolerancją, sam jest spomiędzy złoczyńców.
 • Ten, kto uczy innych Prawej Ścieżki prawdy i szczęścia, Zarówno w materialnym świecie jak również duchowym, Ścieżki prowadzącej do Twego Domu, o Boże; On osiągnie koniec lepszy niż dobry.
 • Tym, którzy powstrzymują ludzi od dobrego działania,
  Tym, którzy dokonują zniszczenia z kamiennym sercem,
  Tym, którzy przedkładają złych i niegodziwych ponad prawdę i prawość,
  Tym, którzy tęsknią do rządów Kłamstwa,
  Bóg oświadcza: „Wszyscy należycie do Zła”.
 • Wiem dobrze, o Boże, jak niewiele znaczę... Mój dobytek jest mały, a przyjaciele nieliczni, więcej tych co mi źle życzą... Więc wołam do ciebie Boże, jak przyjaciel, co od przyjaciela wsparcia oczekuje.
 • Wy źli ludzie, jesteście wytworem bezmyślności, Arogancji i Niemoralności i takimi są też, którzy was darzą szacunkiem!
 • Zarówno rządzący, jak i przywódca powinni być wybierani ze względu na ich Sprawiedliwość (...).
  • Źródło: Mantra Jataa Ahu
 • Zatraca się szczęście tego kogo posiadło kłamstwo i kto okaleczył prawdę. Poprzez takie uczynki, słowa i myśli niszczy on życie swojego umysłu.
 • Zły Duch przemawia do kłamliwej duszy, przy pomocy Złej Myśli i Złego Słowa namawiając ją do złych uczynków, obiecuje jej zwycięstwo, doprowadzając ją na koniec do ruiny!
 • Zwierzętom zapewnij dobrą opiekę, aby dobrze się miały, by mogły nas wyżywić.

Cytaty błędnie przypisywane Zaratusztrze edytuj

 • Bądź jak wiatr, który rzuca się w przestrzeń z jaskini skalnej. Wznoś się wyżej, coraz wyżej…
  • Źródło: Myślę, więc jestem: aforyzmy, maksymy, sentencje, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, Antyk, Kęty 1993, ISBN 8386482001, s. 350.
  • Zobacz też: wiatr
 • Nie należy dopuszczać, aby nas zjadano doszczętnie wtedy, kiedy najlepiej smakujemy. Wiedzą o tym ci, którzy pragną, aby ich długo kochano.
 • Pochylaj się nad własną studnią, ażeby dostrzec w głębi gwiazdy lśniące na wielkim niebie.
  • Źródło: Myślę, więc jestem: aforyzmy, maksymy, sentencje, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 350.
  • Zobacz też: gwiazda, niebo, studnia
 • Przyszłość należy do lwów, które umieją się śmiać.
  • Źródło: Myślę, więc jestem: aforyzmy, maksymy, sentencje, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 350.
  • Zobacz też: lew, przyszłość

Zobacz też edytuj