Edith Stein

Niemieckojęzyczna filozof 1 poł. XX w., konwertytka z judaizmu, karmelitanka, święta

Edith Stein (św. Teresa Benedykta od Krzyża; 1891–1942) – niemiecka filozof, karmelitanka bosa, Żydówka z pochodzenia.

 • Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.
Dom rodzinny Edyty Stein przy Nowowiejskiej 38 we Wrocławiu
 • Cierpienia nigdy nie są za wielkie, a i radość za mała.
 • Człowiek może na różne sposoby służyć zbawieniu innych ludzi.
 • Innych można prowadzić tylko tą drogą, którą się samemu idzie.
  • Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 154.
 • Jeśli dusza chce dzielić życie Chrystusa, musi wraz z Nim przejść śmierć krzyżową; wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak Bóg ześle czy dopuści.
 • Krzyż nie jest celem samym w sobie: wznosi się wzwyż i wskazuje drogę.
 • Krzyż nie jest tylko znakiem: jest także mocnym orężem Chrystusa. Jest laską pasterską, którą on pewnie wyważa drogę do nieba.
 • Miłość to coś najbardziej wolnego, co istnieje.
 • Modlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć.
 • Musimy się nauczyć i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze, niż cierpieć samemu.
 • Niedziela winna być wielką bramą, przez którą na teren powszednich dni tygodnia wchodzi życie wieczne i siła do pracy.
 • Nie przyjmujcie niczego za prawdę co byłoby pozbawione miłości, ani nie przyjmujcie niczego za miłość, co byłoby pozbawione prawdy; jedno pozbawione drugiego staje się niszczącym kłamstwem
 • Ten, kto nakłada na nas krzyż, umie ten ciężar uczynić słodkim i lekkim.
 • Wszystkie cierpienia pochodzące z zewnątrz są niczym w porównaniu z ciemną nocą duszy.
 • Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością.
 • Żadne dzieło duchowe nie rodzi się bez wielkich boleści.

O Edith SteinEdytuj