Uczenie się – jedna z podstawowych funkcji umysłu polegająca na zdobywaniu wiedzy i w efekcie informacji, umiejętności, kompetencji i nawyków (sprawności).

 • Aby nauczyć się czegoś szybko i efektywnie, trzeba to zobaczyć, usłyszeć i poczuć.
  • Autor: Tony Stockwell, Accelerated Learning in Theory and Practice
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, wyd. Moderski i S-ka, Poznań 2000, tłum. Bożena Jóźwiak, s. 300.
Uczenie się
 • Czy uczenie się w ogóle może zaistnieć, jeśli w rzeczywistości wycisza głosy tych, których miałoby uczyć? I odpowiedź brzmi tak. Ludzie uczą się tego, że się nie liczą.
  • Autor: Henry Giroux
  • Źródło: Renata Wawrzyniak, Język w klasie szkolnej – między uprzedmiotowieniem a emancypacją w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 111.
 • Dzieci najlepiej uczą się wówczas, gdy pomoże im się samodzielnie odkrywać podstawowe zasady.
  • Autor: Peter Kline, The Everyday Genius
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 398.
 • Im więcej informacji łączysz, tym więcej zapamiętujesz.
  • Autor: Jeanette Vos
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 24.
 • Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, wykonuj to!
  • Autor: Robert C. Schank, Engines For Learning, Laurence Erlbaum Associates, New Jersey
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 24.
 • Kiedy słuchasz piosenki, lewa półkula przetwarza słowa, a prawa muzykę. Nie jest więc przypadkiem, że z łatwością uczymy się słów znanych piosenek. Nie potrzeba do tego żadnego wysiłku. Uczymy się bardzo szybko, ponieważ w ten proces zaangażowane są obie półkule oraz emocjonalny ośrodek mózgu w układzie limbicznym.
  • Autor: Colin Rose
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 125.
 • Kluczem do powodzenia w nauce i karierze zawodowej jest poznanie własnego stylu nauki i pracy.
  • Autor: Barbara Prashing, The Power od Diversity, wyd. David Bateman, Auckland
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 358.
 • Ludzie uczą się w 25 procentach od mistrza, w 25 procentach słuchając samych siebie, w 25 procentach od przyjaciół, a w 25 procentach uczy ich czas.
 • Ludzie w dowolnym wieku mogą nauczyć się dosłownie wszystkiego, jeżeli pozwoli im się zastosować własny styl nauki i wykorzystać swoje mocne strony.
  • Autor: Barbara Prashing
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 98.
 • Myślałem, że uczę się, jak żyć, a uczyłem się jak umierać.
  • Autor: Leonardo da Vinci
  • Źródło: „Literatura na świecie”, wydania 7–9, Współczesne RSW Prasa, 1980, s. 27.
 • Najważniejsze [w uczeniu się] jest pozytywne nastawienie.
  • Autor: Bobbi DePorter, Quantum Learning, Dell Publishing, Nowy Jork
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 316.
 • Nauka jest jak niezmierne morze… Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej zakosztować.
 • Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość.
  • Autor: Peter Kline
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 20.
 • Obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest zmiana całej koncepcji edukacji i uczenia się.
  • Autor: Charles Handy
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s.2.
 • (…) Pinchas z Korca mówi, że człowieka poucza jego własna dusza. Nie ma człowieka, którego dusza nie pouczałaby bezustannie.
  Dlaczego więc człowiek jej nie słucha? zamyśla się Nachman z Horodenki.
  Dlatego, że dusza uczy bezustannie, ale wszystko mówi jeden raz i nie powtarza.
 • Pracą dziecka jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.
  • Autor: Carolyn Hooper
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 258.
 • Robić możesz dla innych, uczysz się tylko dla siebie.
  • Opis: przysłowie kirgiskie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967 (oprac. części kirgiskiej: Stanisław Kałużyński), s. 96.
  • Zobacz też: praca
 • Sam uczę się i przekazuję tę naukę:
  być coraz mniej materią – coraz bardziej duchem.
  • Autor: Sokół, utwór Mój projekt, moje życie z albumu Futurum FU
  • Zobacz też: materia, duch
 • Szkoła nauczania przekształca się w sztukę uczenia dzieci, jak należy samodzielnie się uczyć.
  • Autorzy: Helena H. Wallenberg, Michael S. Bogolea, The Welfare Renaissance: The New Swedish Model, wyd. The Carpe Vitam Foundation, Lemshaga
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 494.
 • Trudności w nauce w osiemdziesięciu procentach związane są ze stresem. Usuńmy stres, a znikną problemy z nauką.
  • Autor: Gordon Stokes
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 372.
 • Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z takim przekonaniem, dopóki nie przekonamy ich, że nauka jest ciężką i nieprzyjemną pracą. Niektóre dzieci nigdy nie dają się o tym przekonać i przechodzą przez życie, wierząc, że nauka jest przyjemnością i jedyną grą, w którą warto się bawić. Tacy ludzie mają swoje specjalne miano. Nazywamy ich geniuszami.
  • Autor: Glenn Doman, Teach Your Baby Math
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 392.
 • Ucz się od osób, które mają osiągnięcia w danej dziedzinie.
  • Autor: Bettie B. Youngs, The 6 Vital Ingredients of Self-Esteem
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 268.
 • Uczymy się 10% z tego, co czytamy, 20% z tego, co słyszymy, 30% z tego, co widzimy, 50% z tego, co widzimy i słyszymy, 70% z tego, co mówimy, 90% z tego, co mówimy i robimy.
  • Autor: Vernon A. Magnesen
  • Źródło: Bobby DePorter, Mark Reardon, Sarah Singe-nourie, Quantum Teaching, Allyn and bacon, cyt. za: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 100.
 • Uczysz się przez to, co widzisz, co słyszysz, co wyczuwasz smakiem, co wyczuwasz węchem, czego dotykasz, co robisz, co sobie wyobrażasz, co wyczuwasz intuicyjnie, co czujesz.
  • Autor: Jeanette Vos
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 30.
 • Wszystko, czego potrzeba, to cztery minuty ćwiczeń w szkole, cztery minuty w domu oraz ścisła współpraca pomiędzy szkołą a domem.
  • Autor: Gordon Dryden
  • Opis: tzw. czterominutowy program czytania.
  • Źródło: program telewizyjny Where to Now?, cyt. za: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, op. cit., s. 383.
 • Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.
 • Za wszystkim, czego się uczymy, stoi pewna tradycja.
 • Zdolność uczenia się zanika tak powoli, że w wieku osiemdziesięciu lat możemy jeszcze nauczyć się tyle, co w dwunastym roku życia.
  • Autor: Joseph C. Buckley, Podręcznik dla przechodzących w stan spoczynku (ang. The Retirement Handbook)
 • Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro.
  Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie.
  • Autor: Mahatma Gandhi
  • Źródło: „Kwartalnik pedagogiczny”, t. 31, PWN, 1986, s. 122.

Zobacz też: