Nawyk – w terminologii psychologii zautomatyzowana czynność, którą nabywa się w wyniku ćwiczenia.

  • Aby zerwać z nawykiem, wyrób sobie inny, który go wymaże.
  • Człowiek pozbawiony złych nawyków może mieć gorsze.
  • Najpierw tworzymy sami własne nawyki, potem nawyki tworzą nas.
  • Nawyk jest albo najlepszym sługą, albo najgorszym panem.
  • Nie hodować nawet najmniejszego wężyka, bo on tak urośnie, że kiedyś nas udusi. Te węże, to nasze wady, które nas dzielą i wtedy nie ma jedności między nami, nie ma jednego ducha i jednego serca wszystkich wierzących.
  • Ostatnim złym nawykiem, jakiego się człowiek wyzbywa, jest udzielanie rad.
  • Ręka nawykła do głaskania łatwo zaciska się w pięść.
  • Smak publiczności, jak każdy inny, łaknie tego czym jest najobficiej karmiony. Smak publiczności jest jej nawykiem. Publiczność nie dba o źródło tego czym się żywi, lecz dostosowuje się do tego czego jej się dostarcza.