Mieczysław Jastrun

polski poeta i eseista (1903–1983)

Mieczysław Jastrun (1903–1983) – polski poeta i prozaik. Mąż Mieczysławy Buczkówny; ojciec Tomasza Jastruna.

 • Absolutna czystość nie jest z tego świata.
  • Źródło: Sztuka i wyzwolenie z Wolność wyboru (1969)
  • Zobacz też: czystość
Grób Mieczysława Jastruna
 • Braku wyobraźni nie zastąpi doskonała technika.
  • Źródło: esej Nienawiść z Mit śródziemnomorski (1962)
  • Zobacz też: technika
 • Eros był zawsze bratem śmierci i jego strzały zawsze były zatrute.
  • Źródło: Eros z Mit śródziemnomorski (1962)
 • Literatura nie jest dla grzecznych dzieci ani nie może być matką pocieszycielką.
  • Źródło: Walka o słowo
 • Moralność jest sprawą również naszych nawyków.
 • Nienawiść i zemsta nie mogą być rodzicielkami miłości.
 • Noc, którą właśnie czujemy na twarzy,
  jedna z tysiąca. Pozwólmy jej czarom
  po stokroć opisywanym przepłynąć.
  Przedmiot się cofa za opis jak martwa
  natura na płótno malarza. Pod lampą
  książka otwarta właśnie na stronicy,
  którą czytaliśmy przed laty z biciem serca.
  Nie rozumiemy jej ani nas samych – tamtych
  a przecież został na niej (cóż że niewidoczny
  dla nas) ślad palców które są te same.
  • Źródło: Czytanie książki, Poezje zebrane, t. 2, wyd. Czytelnik, Warszawa 1964, s. 169.
 • Poezja jest tym, co daje usta rzeczom niemym.
 • Pośpiech bywa ojcem powierzchowności.
  • Źródło: esej Potem jasność dniowa z Wolność wyboru (1969)
 • Umieramy za każdym ruchem słowa.
 • W każdym fanatyku tkwi potencjalny morderca.
 • W sztuce przejawia się najpierw to, co zadomowi się w życiu.
 • Żadna synteza nie może być tylko sumą.
  • Źródło: esej Rozdział o czasie z Historia Fausta
 • Życie nie dba o kompozycję.
  • Źródło: Poeta i dworzanin. Rzecz o Janie Kochanowskim (1954)
  • Zobacz też: życie