Uczeń – człowiek, który jest uczony przez kogoś.

 • Być zdystansowanym przez uczniów – to prawdziwa nagroda dla dzielnego mistrza.
Uczennice
 • Co strawią nauczyciele, to jedzą uczniowie.
 • Czas jest wielkim nauczycielem, tyle tylko, że zabija swoich uczniów.
 • Ilekroć to możliwe, uczniowie powinni mieć możliwość wyboru i ponosić odpowiedzialność za własną edukację.
  • Autor: Elizabeth Schultz
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, wyd. Moderski i S-ka, Poznań 2000, tłum. Bożena Jóźwiak, s. 382.
 • Prawdziwy uczeń uczy się z rzeczy znanej rozwijać nieznaną i zbliża się do mistrza.
  • Der echte Schüler lernt aus dem Bekannten das Unbekannte entwickeln und nähert sich dem Meister. (niem.)
  • Autor: Johann Wolfgang von Goethe, Maximen und Reflexionen
 • Sto godzin odpowiedzi nie zrównoważy jednej, w której uczeń zadał pytanie.
 • (…) za nauczycielem stoi ciężar prawa, władzy i tradycji, za uczniami zaś przewaga w liczbie i strategiach obrony.
  • Autor: Peter Woods, Sociology and the School. An Interactionist Viewpoint, Londyn 1983.
  • Źródło: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 10.

Zobacz też:

Wikisłownik
Zobacz też hasło uczeńWikisłowniku