Thomas Carlyle

szkocki pisarz i filozof

Thomas Carlyle (1795–1881) – szkocki historyk i pisarz.

 • Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie.
  • Zobacz też: wiedza
  • Źródło: Myślę, więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, Antyk, Kęty 1993, ISBN 8386482001, s. 53.
Thomas Carlyle
 • Historia świata nie jest niczym innym jak biografią wielkich ludzi.
 • Kapitanowie przemysłu.
  • Captains of Industry. (ang.)
  • Źródło: Przeszłość i teraźniejszość (ang. Past and Present) 4, 4
 • Kim się stajemy, zależy od tego, co czytamy, kiedy zakończymy już standardową edukację. Najlepszym uniwersytetem ze wszystkich jest kolekcja książek.
 • Książka – najczystsza istota ludzkiego ducha.
  • Zobacz też: książka
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 53.
 • Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki.
 • Naucz papugę, co to jest podaż i popyt, a otrzymasz ekonomistę.
 • Nie mam aspiracji, żeby zrozumieć Wszechświat – on jest o wiele większy ode mnie.
 • Nie to co mam, ale to co tworzę, jest moim posiadaniem.
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 53.
 • Nie wierzę w kolektywną mądrość, powstałą z ignorancji jednostek.
  • Zobacz też: głupota, ignorancja, mądrość
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 53.
 • Powinno się wznieść pomnik Ciszy.
  • Zobacz też: cisza, milczenie
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 53.
 • Przyroda nie znosi kłamstwa.
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 53.
 • Rewolucja francuska to najstraszliwsza rzecz, jaką zrodził Czas.
 • Słowa przynależą do czasu, milczenie do wieczności.
  • Zobacz też: czas, milczenie, słowo
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 53.
 • Staraj się zostać uczciwym człowiekiem – zyskasz dzięki temu pewność, że na świecie jest o jednego drania mniej.
  • Źródło: Wielka księga mądrości, wybór Jacek i Tomasz Ilga
 • Szczęśliwi ludzie, których dzieje nie wypełniają podręczników historii.
  • Happy the people whose annals are blank in history books! (ang.)
 • W śmiechu jest klucz, którym jesteśmy w stanie rozszyfrować całego człowieka.
 • Wielki człowiek pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich.