Sens życia – istota i cel ludzkiej egzystencji, powołanie człowieka, to, co uzasadnia trud życia i czyni je wartym przeżycia.

  • Cierpienia fizyczne, moralne czy duchowe, jak choroba, plaga głodu, wojna, niesprawiedliwość, samotność, brak sensu życia, kruchość ludzkiego istnienia, bolesne doświadczenie grzechu, pokorna nieobecność Boga są dla wierzącego doświadczeniem oczyszczającym, które można nazwać nocą wiary.
  • Człowiek upada i się podnosi. Jedni nazywają to gimnastyką, inni sensem życia.
  • Odkrycie

Dokonasz wielkiego odkrycia,
Po przejściach znajdując… sens życia!

    • Autor: Leszek Wierzchowski, Erotyczne przymiarki. Tylko dla kochających. Totalny cyrk! Fraszki, Kraków 2014
  • Kłopot z życiem polega na tym, że ma ono zbyt wiele sensu.
    • Autor: Simon Blackburn, Sens dobra. Wprowadzenie do etyki, tłum. Tadeusz Chawziuk, Poznań 2002, s. 121.
  • Aby życie miało sens

Można żyć hojnie, można ubogo:
Sens życia w tym, by mieć – żyć dla kogo!

  • Związki to kiepska recepta na poczucie braku sensu w życiu. Przynajmniej dla mnie.

Zobacz też: