Ekonomista – osoba zajmująca się ekonomią.

  • Dzień dzisiejszy to jutro, które wczoraj lekceważyli źli ekonomiści.
  • Ekonomista nie może twierdzić, że posiada specjalną wiedzę, która kwalifikuje go do koordynowania wysiłkami innych specjalistów. Co może twierdzić to jedynie to, że jego zawodowe borykanie się z wszechobecnymi sprzecznościami interesów uczyniło go bardziej wrażliwym niż kogokolwiek innego na fakt, że żaden umysł nie jest w stanie posiąść całej wiedzy, która kieruje działaniami społecznymi, oraz o wynikającej stąd potrzebie pewnego bezosobowego mechanizmu, niezależnego od ludzkich sądów, koordynującego indywidualnymi wysiłkami ludzkimi.
  • Naucz papugę, co to jest podaż i popyt, a otrzymasz ekonomistę.
Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło ekonomistaWikisłowniku