Sztuka rymotwórcza. Poema we czterech pieśniach

Sztuka rymotwórcza. Poema we czterech pieśniach – dzieło Franciszka Ksawerego Dmochowskiego wydane w 1788 roku.

Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.

Pieśń pierwsza

edytuj
 • Jaką rzecz przedsiębierzesz, trefną czy wysoką,
  Zawsze na rymowanie chciej baczne dać oko,
  By naturalne było, bez żadnej przysady.
  Gdzie rym dużo kosztuje, nie będzie bez wady.
 • Płaskość wielką jest wadą rymów pospolitych;
  Jak myśli, tak też trzeba i słów rozmaitych.
  • Zobacz też: rym
 • Nie myśl kręć do rymu, ale rym do myśli.
 • Cóżkolwiek piszesz, chroń się pisać stylem podłym:
  Wszystkich stylów piękności szlachetność jest źrzodlem.
 • Każdy rodzaj pisania ma szlachetność swoję,
  Inszą, gdy lasy śpiewa, a inszą, gdy boje.
 • Niech z wiersza na wiersz skoki ustawne nie trudzą,
  Niech jednotonem wiersze parzyste nie nudzą.
  Niechaj się coraz innym kształtem myśl obraca,
  Niech kolejno przedłuża okresy i skraca,
  Niechaj głoska przy głosce przyjemnie odbija,
  Niechaj wyraz dobrany wyrazowi sprzyja.
  Niech się głos jednobrzmiący po sobie nie schodzi,
  Bo to najwięcej dobrej harmonii szkodzi.

Pieśń druga

edytuj
 • Żebyś mówił szlachetnie, ale bez przysady,
  Żebyś nie miał podłego grubijaństwa wady
  I przyjemnym na dudce pasterskiej grał tonem -
  Naśladuj Teokryta i pójdź za Maronem.
 • Mało, że rymotwórstwa masz talent szczęśliwy:
  Trzeba mieć duszę czułą i serca głos tkliwy.
  • Opis: o sielance.
 • Moralność dobra w pieśniach, gdy serce przenika.
  Lecz jakim prawem weszła w pieśni polityka?
  Umiejmy wszystkie rzeczy brać w przystojnym względzie,
  Niech nie próżnym słów dźwiękiem pieśń, lecz pieśnią będzie.
 • Z myśli epigrammatu największa ozdoba:
  Gdy zwięźle wyłożone, lepiej się podoba.
 • Satyra w ścisłej z cnotą zostając przyjaźni,
  Błędy ludzkie wytyka, lecz ludzi nie draźni.
  Ten prawdziwy duch satyr, ta pierwszej treść proby:
  Szydzić z wad, karcić błędy, oszczędzać osoby.
 • W różnych rzeczy postaci i różnego zwierza
  Bajka prosto do celu moralnego zmierza.
  Co zwierzęta gadają, w czym się mylnie rządzą,
  Niech się stąd uczą ludzie, niech równie nie błądzą.

Pieśń trzecia

edytuj
 • Wesoła komedyja zbiera ludzkie wady,
  I wykrętne podejścia, i pochlebne zdrady,
  I bezecne brzydkiego łakomcy zmindactwo,
  I głupią podejźrzliwość, i chytre matactwo.
  • Opis: o komedii
  • Zobacz też: komedia
 • Cud w dziełach rymotwórczych podejźrzany zawdy.
  Ludzkim działaj sposobem. W ostatniej potrzebie,
  Gdy ziemskie siły słabe, szukaj zemsty w Niebie.
  • Opis: o sztuce teatralnej
  • Zobacz też: teatr
 • Błądzi ten, który mniema, że traicznej scenie
  Wielkich imion potrzeba i te tylko role
  Mogą na nas wycisnąć łzy, gdzie wchodzą krole.
 • Wstręt od złego i silne do cnoty pobudki -
  Oto są doskonałej trajedyi skutki.
 • Zwięzłość i żywość pierwsze zalety powieści.
  Niech się i nic zbytniego nigdy w niej nie mieści,
  I płynnego jej toku grube nie rwą rysy.
  Wspaniałość i powagę kochają opisy.

Pieśń czwarta

edytuj
 • Nigdy się rymotwórcą miernym być nie godzi,
  Nie ścierpią tego ludzie, nie darują bogi.
  Jeźli pisarz jest zimny, w wyrazy ubogi.
 • Daremnie w pracy hojnym oblewasz się potem,
  Jeżeli cię natura sama nie sposobi:
  Idąc naprzeciwko niej, człowiek nic nie zrobi.
 • Górny genijusz, lotne rozpuściwszy skrzydła,
  Za nieprzestępne sztuki wyleci prawidła.
 • I na cóż więc prawidła swe sztuka nam kreśli?
  Na to, żeby natury trzymać się najściślej.
 • Każdego słuchaj zdania i nie wstydź się radzić;
  Nigdy taka nie może ostrożność zawadzić.
  I niezbyt oświecony da ci radę zdrową.
  Lecz się ostrego z krzywą chroń krytyka głową.
 • Pięknie to, że w pisaniu mocny jesteś wierszy,
  Lecz dobrym być człowiekiem – to zaszczyt najpierwszy.