Sielanka (bukolika, idylla, ekloga, skotopaska, pasterka) – gatunek literacki; utwór poetycki, przedstawiający w sposób wyidealizowany uroki życia wiejskiego.

  • W idylli staropolskiej jako centrum swojszczyzny jawi się dwór szlachecki. W ten sposób wkroczył do polskiej literatury, a już zwłaszcza sielanki, jej topos prawie niezniszczalny – dwór ziemiański.
    • Autor: Alina Witkowska
    • Źródło: Wstęp w: Idylla polska. Antologia, wybór tekstów Alina Witkowska przy współudziale Izabeli Jarosińskiej, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1995.