Rym – powtórzenie jednakowych lub podobnych układów brzmieniowych w zakończeniach wyrazów zajmujących ustaloną pozycję w obrębie wersu (w poezji) lub zdania (w prozie).

 • Bo rym, gdy z niespodzianych, rzadkich sylab splecion,
  Zda się, że treść natury lepiej uwypukli!
 • Nie do rymu, nie do taktu, wsadź se palec, do kontaktu.
  • Opis: rymowanka dziecięca
 • Prawda, rym jest dla pieśni, czym dla mózgu czerep,
  Co myśl okrywa ludzką, jak perłę szczeżuja,
  Rym to niebo i słońce, to piekło i ereb:
  W nim muzyka istnienia jakby echem buja.
 • Rym to wszystko: melodia, zapach i koloryt,
  Myśl, forma, bicie serca. Słuchaj ty, co śpiewasz,
  Niechaj z twych rond i ballad, sonetów, rifioryt
  Dusza wytryska, ale rymu nie lekceważ!
 • Naleźć rym to najwiętsza moja praca była