Satyra – gatunek literacki lub publicystyczny łączący w sobie epikę i lirykę (także inne formy wypowiedzi), który ośmiesza i piętnuje ukazywane w niej zjawiska, osoby, obyczaje, stosunki społeczne.

  • „My się satyry nie lękamy!” – twierdzą, i rzeczywiście, wychodzą z satyrycznej łaźni brudni jak byli.
  • Satyra albo obrzydza występki, albo ohydza wady szkodliwe ludziom i społeczności, albo karci wyszydzeniem uchybienia pisarzy przeciw zasadom rozumu i dobrego smaku, zawsze w celu poprawy, lub przynajmniej kary najgorszej, to jest zawstydzenia.
  • Satyra gromi tylko i odstrasza występki, aby się na jawną drogę zbrodni dostać nie mogły. (…) moralność satyry powinna być z niej wynikłością, a nie jej celem widocznym.
  • Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka.
    Wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka.
  • Satyry, które rozumie cenzor, są słusznie zakazane.
  • W satyrze to tylko się podoba i cel osięga, co jak najnaturalniej w charakterze śmiesznych i występnych osób postawić się umie.

Zobacz też: