Stephen Hawking

angielski fizyk teoretyk, profesor w Cambridge

Stephen William Hawking (1942–2018) – angielski astrofizyk, kosmolog i fizyk teoretyk.

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Stephen Hawking (2006)
 • Ale najlepszym dowodem, jaki posiadamy na to, że podróż w czasie nie jest możliwa i nigdy nie będzie, jest to, że nie przeżywamy dziś najazdu hord turystów z przyszłości.
  • Źródło: Przyszłość wszechświata
 • Czarne dziury nie są takie czarne.
  • Opis: wysuwając w 1974 hipotezę, że kolaps grawitacyjny czarnych dziur nie jest absolutny, czyli emitują one pewne pole elektromagnetyczne.
  • Źródło: Olga Andriejewa, W głowach uczonych, „Russkij Rieportior”, tłum. „Forum”, 27 września 2010.
 • Czas można porównać do rzeki: płynie z różną prędkością w różnych miejscach. To klucz do podróży w przyszłość.
  • Źródło: Ucieczka z tego świata, „Daily Mail”, tłum. „Forum”, 17 maja 2010.
  • Zobacz też: czas
 • Czy taki wzór w ogóle istnieje? W sensie algebraicznym raczej nie. Samo prawo grawitacji może być dowodem na to, że coś może powstać z niczego bez udziału nadprzyrodzonego czynnika, któremu na imię Bóg.
  • Źródło: Marek Szenborn, Zbędny Bóg, „Fakty i Mity” nr 39/2010
  • Opis: dotyczy koncepcji tzw. teorii wszystkiego.
 • Fizyka byłaby o wiele ciekawsza, gdyby nie odkryto bozonu Higgsa.
  • Źródło: „Forum”, 6 grudnia 2013.
  • Zobacz też: Peter Higgs
 • Fundamentalna zasada rządząca wszechświatem: przyczyny występują przed skutkami, nigdy odwrotnie.
  • Źródło: Ucieczka z tego świata, „Daily Mail”, tłum. „Forum”, 17 maja 2010.
 • Gdyby w przyszłości wynaleziono wehikuł czasu, przeżywalibyśmy dziś inwazję hord turystów z przyszłości.
  • Opis: argument popierający twierdzenie, iż muszą istnieć jakieś prawa fizyki, które będą w ogóle zakazywały cofania się w czasie
 • Irytowanie się na moją niesprawność byłoby stratą czasu. Ludzie nie mają czasu dla kogoś, kto się zawsze złości lub narzeka. Trzeba iść ze swym życiem do przodu, i myślę, że udawało mi się to nieźle.
 • Ja używam słowa „Bóg” wyłącznie w nieosobowym sensie – podobnie jak robił to Einstein – jako odpowiednik praw przyrody, zatem mówiąc o odgadywaniu zamysłu boskiego, mam na myśli poznawanie tych praw. Moim zdaniem ostatecznie poznamy zamysł Boga do końca obecnego wieku.
  • Źródło: Stephen Hawking, Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, tłum. Marek Krośniak, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2018, s. 54.
  • Zobacz też: Albert Einstein, Bóg, przyroda
 • Jesteśmy tylko szczególnie zaawansowaną w rozwoju odmianą małp na niezbyt ważnej planecie, krążącej wokół całkiem przeciętnego Słońca. Ale jesteśmy w stanie poznawać wszechświat. Dopiero to sprawia, że jesteśmy wyjątkowi.
  • Źródło: Powrót do przyszłości, „Forum”, 17 maja 2010.
  • Zobacz też: ludzkość
 • Jeśli chcemy podróżować w przyszłość, po prostu musimy szybko się poruszać.
  • Źródło: Ucieczka z tego świata, „Daily Mail”, tłum. „Forum”, 17 maja 2010.
 • Jeśli kosmici odwiedzą nas kiedykolwiek, myślę, że skutki mogą być podobne, jak w przypadku odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Jak wiadomo, wydarzenie to okazało się niezbyt pomyślne dla rdzennych mieszkańców tego kontynentu. Wystarczy nam zresztą przyjrzeć się samym sobie, aby dojść do wniosku, że inteligentne życie może w swym rozwoju przybrać postać, z jaką wolelibyśmy się raczej nie spotkać.
  • Źródło: Powrót do przyszłości, „Forum”, 17 maja 2010.
  • Zobacz też: UFO
 • Jeśli maszyny zaczną produkować wszystko, czego potrzebujemy, efekty będą zależne od tego, jak rozdysponujemy te dobra. Jeśli podzielimy się bogactwem wytworzonym przez maszyny, każdy będzie się mógł cieszyć luksusami, ale jeśli lobby producentów maszyn skutecznie przeciwstawi się redystrybucji, większość ludzi skończy w żałosnym ubóstwie. Na razie wygląda na to, że drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny. Rozwój technologii napędza powiększanie nierówności.
 • Jeśli oni tam są, to zapewne już o nas wiedzą.
  • Opis: o cywilizacjach pozaziemskich
  • Źródło: Powrót do przyszłości, „Forum”, 17 maja 2010.
 • Każdy z nas ma swobodę, by wierzyć, w co tylko chce, jednak dla mnie najprostszym wyjaśnieniem jest, że Boga nie ma. Nikt nie stworzył wszechświata, nikt też nie kieruje ludzkimi losami. Przywodzi to mnie do głębokiej konstatacji, że najprawdopodobniej nie ma czegoś takiego jak niebo ani życie po życiu. Uważam wiarę w życie pozagrobowe co najwyżej za przykład myślenia życzeniowego, jako że nie ma na nie żadnych wiarygodnych dowodów i byłoby ono zasadniczo sprzeczne z całym dorobkiem nauki. Sądzę, że gdy umieramy, na powrót obracamy się w proch. Wszakże w pewnym sensie żyjemy nadal – w naszych dokonaniach oraz w genach, które przekazaliśmy swojemu potomstwu.
  • Źródło: Stephen Hawking, Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, tłum. Marek Krośniak, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2018, s. 65–66.
  • Zobacz też: Bóg, nauka, niebo, wiara, życie pośmiertne
 • Materia wpływa na czas i spowalnia go. Im większy obiekt, tym bardziej spowalnia czas.
  • Źródło: Ucieczka z tego świata, „Daily Mail”, tłum. „Forum”, 17 maja 2010.
 • Moim kolejnym celem jest wyprawa w przestrzeń kosmiczną.
  • Źródło: „Forum”, 18 grudnia 2006
 • Moim zdaniem to, co się stało z czasem u początku wszechświata, stanowi ostateczny argument za brakiem potrzeby „Wielkiego Projektanta” oraz przemawia za tym, że wszechświat powstał samorzutnie.
  • Źródło: Stephen Hawking, Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, tłum. Marek Krośniak, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2018, s. 64.
  • Zobacz też: czas
 • Można zdefiniować Boga jako uosobienie praw przyrody, ale to nie odpowiada temu, jak pojmuje Boga większość ludzi. Bóg jest dla nich istotą podobną człowiekowi, z którą mogą nawiązać osobową relacje. Gdy weźmiemy pod uwagę ogrom wszechświata i to, jak mało znaczące i przypadkowe jest w nim życie człowieka, wydaje się to czymś skrajnie mało prawdopodobnym.
  • Źródło: Stephen Hawking, Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, tłum. Marek Krośniak, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2018, s. 54.
  • Zobacz też: Bóg, człowiek
 • Musimy patrzeć na czas tak, jak to robią fizycy – jako na czwarty wymiar.
  • Źródło: Ucieczka z tego świata, „Daily Mail”, tłum. „Forum”, 17 maja 2010.
 • Myślę, że mogliby wyruszyć na potężnych statkach kosmicznych, splądrowawszy już i zużywszy wszystkie zasoby na swej macierzystej planecie. Tacy wysoko rozwinięci kosmici mogliby stać się nomadami w poszukiwaniu planet, znajdujących się w ich zasięgu, które mogliby podbić i skolonizować.
  • Źródło: Powrót do przyszłości, „Forum”, 17 maja 2010.
  • Zobacz też: UFO
 • Myślę, że wirusy komputerowe powinny być uważane za istoty żywe. Moim zdaniem mówi to coś o naturze ludzkiej, skoro jedyna forma życia, jaką udało nam się stworzyć do tej pory ma charakter czysto destrukcyjny. Stworzyliśmy życie na nasz własny obraz i podobieństwo.
  • Źródło: Powrót do przyszłości, „Forum”, 17 maja 2010.
 • Nie wierzę, że ludzkość przetrwa następne tysiąc lat, jeśli nie udamy się w kosmos. Zbyt wiele zagraża życiu na jednej planecie.
  • Źródło: „Daily Telegraph”, 28 października 2001
 • Obecnie nauka dostarcza lepszych i bardziej spójnych logicznie odpowiedzi, ale ludzie zawsze będą się trzymać religii, ponieważ daje ona pocieszenie, a oni nie ufają nauce ani jej nie rozumieją.
  • Źródło: Stephen Hawking, Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, tłum. Marek Krośniak, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2018, s. 51.
  • Zobacz też: nauka, religia
 • Odkrycie naukowe nie jest może lepsze od seksu, ale satysfakcja trwa dłużej.
  • Źródło: BBC News, 16 stycznia 2002
  • Zobacz też: odkrycie, seks
 • Przez miliony lat, ludzkość żyła tak jak zwierzęta. Wtedy stało się coś, co uwolniło siłę naszej wyobraźni. Nauczyliśmy się rozmawiać, nauczyliśmy się słuchać. Rozmowa umożliwiła przekazywanie pomysłów, dzięki czemu nauczyliśmy się wspólnie budować niemożliwe. Największe osiągnięcia ludzkości tworzone są w rozmowie, a jej największe niepowodzenia są skutkiem braku rozmowy. Nie musi tak być. Nasze największe marzenia mogą stać się rzeczywistością. Z technologią, którą dysponujemy możliwości są nieograniczone. Wszystko, co musimy zrobić, to upewnić się, że wciąż rozmawiamy.
  • Źródło: reklama British Telecom (1993), 11 września 2012.
 • Sądzę, że to ważne, by naukowcy wyjaśniali, na czym polega ich praca. Dotyczy to zwłaszcza kosmologii.
  • Źródło: Powrót do przyszłości, „Forum”, 17 maja 2010.
 • To niedorzeczność. Współczesna mechanika kwantowa opisująca ruch elektronów wystarczająco dokładnie objaśnia akt stworzenia. Na tyle dokładnie, że Boga możemy już włożyć między bajki.
  • Źródło: Marek Szenborn, Zbędny Bóg, „Fakty i Mity” nr 39/2010
 • Uważam, że istnieje duża szansa, iż badania wczesnego wszechświata i wymogi matematycznej spójności doprowadzą do poznania kompletnej, jednolitej teorii w ciągu życia obecnego pokolenia, jeżeli, oczywiście, nie wysadzimy się najpierw w powietrze.
  • Źródło: Krótka historia czasu
 • Uważam, że kiedykolwiek zaczynamy omawiać początki wszechświata dochodzimy do czysto religijnych wniosków.
  • Źródło: Kitty Ferguson, Stephen Hawking, Quest for a Theory of Everything (1991), s. 93.
 • Z praw fizyki wynika nie tylko, że wszechświat mógł zaistnieć sam z siebie, niczym proton, i nie wymagało to włożenia żadnej energii, ale i że jest w pełni możliwe, iż Wielki Wybuch nie miał w ogóle przyczyny. Żadnej, ale to żadnej.
  • Źródło: Stephen Hawking, Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, tłum. Marek Krośniak, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2018, s. 62.
  • Zobacz też: fizyka, Wielki Wybuch, wszechświat
 • Zacząłem myśleć o czarnych dziurach, kiedy kładłem się do łóżka. Moje inwalidztwo sprawia, że jest to bardzo powolny proces, więc miałem wiele czasu.
  • Źródło: Tim Radford, How God propelled Stephen Hawking into the bestsellers list, „Guardian”, 31 lipca 2009