Fizyka

podstawowa nauka przyrodnicza, zaliczana do nauk ścisłych

Fizyka – gałąź nauk przyrodniczych zajmująca się badaniem przemian materii, energii oraz zachodzących między nimi oddziaływań.

 • Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom.
 • Fizyka jest fundamentem wszystkich nauk przyrodniczych i technicznych. Przestańmy mówić o praktycznych „zastosowaniach” fizyki. Fizyka bowiem nie „znajduje” zastosowania w technice, fizyka s t w o r z y ł a technikę, jest jej źródłem i istotą. I fizyka ciągle tworzy nowe techniki.
  • Autor: Arkadiusz Piekara, Nayiaśnieyszemu y Naypotężnieyszemu Panu czyli o Nauki Horyzontach Dalekich
 • Fizyka jest jak seks: pewnie, że może dawać jakieś praktyczne rezultaty, ale nie dlatego to robimy.
  • Physics is like sex: sure, it may give some practical results, but that’s not why we do it. (ang.)
  • Autor: Richard Feynman
  • Zobacz też: seks
 • Fizyka rozszerza nasze horyzonty myślowe. Jest ona doskonałą szkołą naukowego myślenia, naukowego krytycyzmu i naukowej skromności.
  • Autor: Arkadiusz H. Piekara, Nayiaśnieyszemu y Naypotężnieyszemu Panu czyli o Nauki Horyzontach Dalekich
 • Można chyba zrozumieć fizyków, którzy w końcu XIX stulecia sądzili, że fizyka wyczerpała się, że epoka wielkich odkryć już minęła? A jednak fizyka klasyczna już za kilkanaście lat miała popełnić samobójstwo. Jej prawa okazały się wewnętrznie sprzeczne, gdy się zastosowało je do opisu atomu.
 • Odszukać początki fizyki jest równie trudno jak odnaleźć miejsce, gdzie zaczyna się wielka rzeka. Parę małych źródełek, wytryskających spod zielonego listowia tropikalnej roślinności, lub sączących się spod pokrytych mchem głazów w surowej północnej krainie, daje początek drobnym strugom i potoczkom spadającym wesoło po zboczach górskich, aby połączyć się w strumyki, które wreszcie utworzą większy strumień, zasługujący już na nazwę rzeki. Zasilona przez szereg dopływów rzeka rozszerza się coraz bardziej i, czy będzie to Missisipi czy Wołga, Nil czy Amazonka, rozwija się w potężny szlak wodny, spływający do oceanu.
  • Autor: George Gamow, Biografia fizyki, tłum. Barbara Wojtowicz-Natanson, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, s. 9.
 • To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się sformułować za pomocą matematyki.
 • W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
  • All science is either physics or stamp collecting. (ang.)
  • Autor: Ernest Rutherford, zacytowany przez J.B. Birksa w Rutherford at Manchester (1962)
 • Z chwilą powstania mechaniki kwantowej – w latach 1925–1926 – rozpoczął się w dziejach fizyki niezwykły okres, okres poszukiwania dla teorii kwantowej coraz to nowych dziedzin zastosowań. I nagle okazało się, że fizyka dysponuje kluczem do wielu zamkniętych dotychczas drzwi. Dzięki mechanice kwantowej można było zrozumieć i wiązanie chemiczne, i budowę atomu, i naturę promieniowania elektromagnetycznego, i jądro atomowe, i promieniotwórczość, i budowę cieczy i kryształów, i mechanizm przewodzenia prądu elektrycznego, i co to jest półprzewodnik, i co to jest nadciekłość oraz nadprzewodnictwo, i skąd Słońce oraz inne gwiazdy czerpią energię, i jaka jest istota ferromagnetyzmu – kończę tę listę tylko z powodu zadyszki.
 • Z praw fizyki wynika nie tylko, że wszechświat mógł zaistnieć sam z siebie, niczym proton, i nie wymagało to włożenia żadnej energii, ale i że jest w pełni możliwe, iż Wielki Wybuch nie miał w ogóle przyczyny. Żadnej, ale to żadnej.
  • Autor: Stephen Hawking
  • Źródło: Stephen Hawking, Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, tłum. Marek Krośniak, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2018, s. 62.
  • Zobacz też: energia, wszechświat
 • Zapytajcie żony jakiegokolwiek fizyka, a zobaczycie. Każda powie, z jaką to zuchwałą rywalką przyszło jej się zmierzyć. Albo musi skapitulować, albo pogodzić się. Fizyka to najbardziej wymagająca, a czasem najbardziej niszcząca kochanka. Dzień i noc, latem i zimą, rano i wieczorem śledzi cię, ma nad tobą władzę, nagradza cię i wprowadza w stan rozpaczy. Niszczy cię jak najgorsza nerwica natręctw. Ale daje też podniecenie, radość i najwyższe poczucie spełnienia.

Zobacz też: