Wielki Wybuch

najdalsza poznana przeszłość obserwowalnego Wszechświata

Wielki Wybuch – standardowy model ewolucji Wszechświata; opisuje on, jak ok. 14 miliardów lat temu z gęstej i gorącej plazmy wyłoniły się jądra atomowe dające początek wszystkim ciałom niebieskim.

  • Z praw fizyki wynika nie tylko, że wszechświat mógł zaistnieć sam z siebie, niczym proton, i nie wymagało to włożenia żadnej energii, ale i że jest w pełni możliwe, iż Wielki Wybuch nie miał w ogóle przyczyny. Żadnej, ale to żadnej.