Serce Maryi (Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, Najświętsze Serce Maryi, Niepokalane Serce Maryi, Najsłodsze Serce Maryi, Najczystsze Serce Maryi) – mistyczna skarbnica, (obiekt) kultu religijnego w Kościele katolickim, cześć oddawana sercu Marii z Nazaretu, Matce Jezusa Chrystusa, jako symbolowi matczynej miłości do każdego człowieka.

 • Gdy będziecie odmawiać różaniec, to na końcu dodajcie: - O Jezu, strzeż nas od grzechu i zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, które wyróżniały się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi.
Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny
 • Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
  Serce Marii, niepokalane, módl się za nami
  Serce Marii, łaski pełne,
  Serce Marii, błogosławione między sercami,
  Serce Marii, najczystsze,
  Serce Marii, najpokorniejsze,
  Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,
  Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,
  Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione,
  Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,
  Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone,
  Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,
  Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem,
  Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,
  Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,
  Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,
  Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione, módl się za nami (...)
 • Niepokalane Serce Maryi, które dzisiaj wspominamy w liturgii, zostało otwarte dla nas na Kalwarii słowami konającego Chrystusa: ""Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie" (J 19, 26-27). Pod krzyżem Maryja stała się Matką wszystkich odkupionych przez Chrystusa ludzi. Przyjęła w swoją macierzyńską opiekę Jana i przyjęła każdego człowieka. Odtąd największą troską Jej Niepokalanego Serca jest wieczne zbawienie wszystkich ludzi (Annum sacrum, 6). I ja zachęcam was do odnowy i rozwoju kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przybliżajcie do tego "Źródła życia i świętości" osoby, rodziny, wspólnoty parafialne, środowiska, aby mogły z Niego czerpać "niezgłębione bogactwo Chrystusa" (Ef 3, 8). Tylko ludzie "w miłości wkorzenieni i ugruntowani" (Ef 3, 17) potrafią przeciwstawiać się cywilizacji śmierci i tworzyć na gruzach nienawiści, pogardy i przemocy cywilizację, która ma swoje źródło w Sercu Zbawiciela.
 • O Serce Niepokalane! Pomóż przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
  Od głodu i wojny, wybaw nas!
  Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
  Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
  Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
  Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
  Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
  Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
  Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
  Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! Wybaw nas!
 • Oto stojąc dzisiaj przed Tobą, Matko Chrystusa, pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu: „Za nich – powiedział – Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie” (J 17,19). Pragniemy zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.
 • Ponieważ przez Maryję grzesznicy otrzymali Odkupiciela, przeto głoszenie chwały Maryi pociąga grzeszników do nawrócenia i do pracy nad zbawieniem.
 • Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
  • Źródło: Ewangelia według św. Łukasza, Łk 2, 51.
 • Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią. (...) Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszać i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec, towarzyszyć Mi będą przez 15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia.
 • To jest prawda, moja córko, ze wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy, i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski; Ja jednak wolę, żeby odprawiali pięć pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż żeby odprawiać piętnaście bezdusznie i z obojętnością...
 • Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. (...) przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój.
 • Zdrowaś, Serce Najświętsze! Zdrowaś, Najukochańsze Serce Jezusa i Maryi!

Zobacz też