Anzelm z Canterbury

Św. Anzelm z Canterbury (1033–1109) – średniowieczny filozof i teolog pochodzący z Włoch, benedyktyn.

 • Błagam Cię, Boże, obym mógł Cię poznać, obym Cię kochał, bym mógł się Tobą radować. A jeżeli nie mogę w całej pełni w tym życiu, niech przynajmniej stale postępuję naprzód, aż nadejdzie to w pełni.
Św. Anzelm z Canterbury
 • Coś, ponad co nic większego nie może być pomyślane, jest tak bardzo prawdziwe, że nawet nie można pomyśleć, że tego nie ma.
  • Vere est aliquid quo maius cogitari non potest, ut nec cogitari possit non esse. (łac.)
  • Źródło: Proslogion
  • Zobacz też: prawda
 • Panie, nie usiłuję przenikać Twojej wysokości, ponieważ mojego umysłu wcale do niej nie przyrównuję. Ale pragnę dostrzec rąbek prawdy, w którą wierzę i którą miłuje moje serce. Nie staram się bowiem zrozumieć, abym uwierzył, ale wierzę, bym zrozumiał.
 • Pomoc w złej intencji – nie wyjdzie na dobre.
 • Ponieważ przez Maryję grzesznicy otrzymali Odkupiciela, przeto głoszenie chwały Maryi pociąga grzeszników do nawrócenia i do pracy nad zbawieniem.
 • Wiara poszukująca zrozumienia.
  • Fides quaerens intellectum. (łac.)
  • Opis: Zasada średniowiecznej scholastyki.
  • Źródło: Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii. Filozofia XIX wieku i współczesna, Warszawa 1959, PWN, s. 598.
  • Zobacz też: wiara
 • Wiara pozwala nam pojąć, że istnieje coś Niepojętego.
 • Wierzę, aby zrozumieć.
  • Źródło: Czesław Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1988, s. 57.
  • Zobacz też: rozum
 • Większy jest pożytek z jednej mszy świętej wysłuchanej za życia, niż z zapisu 1000 mszy świętych, które mają być odprawione po śmierci.