Symbol

reprezentacja idei, procesu albo bytu fizycznego

Symbol – pojęcie, wyobrażenie, znak, przedmiot kojarzący się z innym pojęciem, wyobrażeniem, znakiem, przedmiotem, pełniący funkcję zastępczą wobec jakiegoś zjawiska, często niejednoznacznie.

Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło symbolWikisłowniku
  • Gdy umysł nie jest już w stanie pojąć metafizycznego znaczenia symbolu, symbol bywa rozumiany na płaszczyznach coraz wulgarniejszych.
  • W buddyzmie podobnie jak w hinduizmie symbole odgrywają kluczową rolę, wyrażając powszechne przekonania, które umacniają ludzi w wierze, a jednocześnie są wystarczająco abstrakcyjne, by pozwolić każdej jednostce na własną ich interpretację.
    • Autor: Michael Jordan, Tajemnice kultur i religii Wschodu. Hinduizm, buddyzm, dżinizm, taoizm, konfucjanizm, shinto, zen, Grupa Wydawnicza Bertelsmann, Warszawa 2000, s. 94, tłum. Roman Gołędowski.
    • Zobacz też: buddyzm, hinduizm