Madonna w grocie (Madonna wśród skał) – obraz namalowany w dwóch wersjach w latach 1483–1490 (I wersja) i 1495–1508 (II wersja) przez włoskiego artystę renesansowego Leonarda da Vinci, zamówiony przez Bractwo Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy kościele San Francesco Grande.

  • Napięcie między przeciwieństwami jest głównym tematem urzekającego dzieła Madonna wśród skał.
Madonna w grocie – I wersja
Madonna w grocie – II wersja
  • Zasadą porządkującą kompozycję Madonny wśród skał Leonarda jest kontrast, opozycja. Tchnącą spokojem grupę matki dzieci i nieomal uśmiechającego się anioła otacza chaotyczny pejzaż przywodzący na myśl koniec świata… Rośliny wykwitają wprost z nagiej skały. Leonardo zdaje się sugerować, że niepokalane poczęcie toruje drogę męce na krzyżu. To, co miało być powodem do radości, niesie w sobie ziarno Golgoty.