Pokolenie – ogół ludzi w zbliżonym wieku, mających podobne doświadczenia historyczne.

 • Biada pokoleniu, którego przywódcą jest kobieta.
 • Jest coś świętego w człowieku, który nie zostawia potomstwa, a przecież troszczy się o przyszłe pokolenia.
 • Każde pokolenie ma własny czas,
  każde pokolenie chce zmienić świat.
  Każde pokolenie odejdzie w cień,
  a nasze nie. Nasze nie.
  • Autor: Jacek Cygan, Pokolenie
  • Opis: piosenka zespołu Kombii.
 • Każde pokolenie ulepszało swój dom w imię własnych ideałów, za które następne generacje musiały nieraz wiele płacić.
 • Każde pokolenie wyobraża sobie, że jest inteligentniejsze od poprzedniego i mądrzejsze od tego, które po nim nastąpi.
 • Każde pokolenie wyśmiewa się ze starych zwyczajów, ale skrupulatnie przestrzega nowych.
 • – Kircholm, Somosierra – powtórzył Roman – ten odwiecznie polski, niezniszczalnie polski pęd szlachetnej brawury, odwagi śmiałej i prostej jak szarża husarii czy ułanów, dumy z wolności.
  Stary hrabia Rzecki skrzywił się i machnął ręką.
  – Słowa, słowa, słowa, mój drogi. Kircholm, Somosierra!… Było. Wszystko to było. Dawno. Gdzie dziś masz tę „szlachetną brawurę”, gdzie tę odwagę, gdzie pańska duma?… Spodleliśmy, skarleli. Zamiast hufców husarii mamy dziś te „brygady”. Chciwe władzy i użycia. „Pierwsza brygada”, „czwarta brygada” i diabli wiedzą, ile jeszcze dalszych. Dorwali się do żłobu i rządzą. Gdzie masz „dumę wolności”, przecież to brzmi jak żart!
  – Dlaczegóż naród na to pozwala? – zapytała pani Rzecka.
  Andrzej spojrzał na nią i odparł:
  – Nie naród, nie naród, tylko nasze pokolenie, zdemoralizowane niewolą, zdeprawowane wojną. Nasze pokolenie, pokolenie rozbitych ołtarzy, podeptanych tradycji, wyzute z dogmatów. Pokolenie, któremu – gdy zabrakło ideału walki o niepodległość – zabrakło steru i busoli. Dojutrki. Mówimy: „pierwsza brygada”, „czwarta brygada”… Całe nasze pokolenie jest tą ostatnią brygadą niewoli, ostatnią brygadą wielkiej wojny… I póki nie wymrze to pokolenie, póki nie przyjdzie pomór na ostatnią brygadę, póty nie zacznie się nowe życie.
 • Nowe pokolenie (…) stwierdziło, że wszyscy bogowie umarli, wszystkie wojny zostały zakończone, a wszelkie ideały legły w gruzach.
 • Rośnie nowe pokolenie, które zmieni świat w stopniu dotąd niespotykanym.
  • Autor: Don Tapscott, Growing Up Digital
  • Źródło: Gordon Dryden, Jeanette Vos, Rewolucja w uczeniu, Moderski i S-ka, Poznań 2000, tłum. Bożena Jóźwiak, s. 56.
 • Zapomnijcie o nas
  o naszym pokoleniu
  żyjcie jak ludzie
  zapomnijcie o nas

Zobacz też

edytuj