Logika

proces poprawnego myślenia, jest on analizą spostrzeżeń i nauką o uzasadnianiu własnych koncepcji na podstawie długofalowych obserwacji danego zjawiska

Logika – nauka zajmująca się analizą poprawnego rozumowania.

 • Celem filozofii jest logiczne rozjaśnienie myśli.
  • Der Zwick der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. (niem.)
  • Autor: Ludwig Wittgenstein
  • Źródło: Tractatus Logico-Philosophicus 4.112
 • Gramatyka wrogiem logiki, logika wrogiem gramatyki.
  • La grammaire ennemie de la logique, la logique ennemie de la grammaire! (fr.)
  • Autor: Ferdinand Brunot
  • Źródło: Witold Doroszewski, O poprawności językowej, błędach językowych i kryteriach oceny tych pojęć, Słownik poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją Witolda Doroszewskiego, wydawnictwo PWN, Warszawa 1980, ISBN 830103811X, str. VII.
  • Zobacz też: gramatyka
 • Logika jest niepokonana, gdyż aby z nią wygrać, trzeba posłużyć się logiką.
 • Logika jest wrogiem sztuki, ale sztuce nie wolno być wrogiem logiki. Logika musiała kiedyś smakować sztuce i została przez nią całkowicie strawiona. By móc twierdzić, że dwa razy dwa jest pięć, należy wiedzieć, że dwa razy dwa jest cztery. Wprawdzie kto tylko to wie, powie, że tamto jest fałszywe.
 • Logika musi być właściwie tylko odsłonięciem przed nami życia tej myśli, która jest bytem, i Heglowskie utożsamienie logika – metafizyka jest tylko konsekwentnym rozwinięciem założeń, przyjmowanych przez cały intelektualizm.
 • Logika to wspaniała rzecz, ale nie zawsze przewyższa prawdziwe myślenie.
 • Logika wydaje się końcowym przystankiem ludzkiego myślenia. Potrafimy zredukować nauki przyrodnicze do matematyki, a matematykę do logiki, lecz wygląda na to, że nie ma nic, do czego moglibyśmy zredukować logikę.
 • Praca reporterki nauczyła mnie, że historie logiczne, bez zagadek i luk, w których wszystko jest zrozumiałe, bywają nieprawdziwe. A rzeczy, których nijak nie da się wytłumaczyć, zdarzają się naprawdę. W końcu życie na ziemi też jest prawdziwe, a nie daje się logicznie wytłumaczyć.
 • Problem z logiką jest jednak taki, że jak ktoś jej nie rozumie, to najczęściej również nie rozumie, że jej nie rozumie.
 • Przeciwnie, ciągnął Tweedledee, jeżeli tak było, to mogło być; a gdyby tak było, to mogłoby być; ale, że tak nie jest, to nie jest. To jest logika.
  • Contrariwise, continued Tweedledee, if it was so, it might be; and if it were so, it would be; but as it isn’t, it ain’t. That’s logic. (ang.)
  • Opis: W.V.O. Quine wykorzystał ten cytat jako motto w książce Filozofia logiki.
  • Źródło: Lewis Carroll, Po drugiej stronie lustra
 • Tylko wtedy można odkryć prawdę za pomocą logiki, gdy już odkryło się prawdę bez niej.

Zobacz też:

Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło logikaWikisłowniku