Logika

proces poprawnego myślenia, jest on analizą spostrzeżeń i nauką o uzasadnianiu własnych koncepcji na podstawie długofalowych obserwacji danego zjawiska

Logika – nauka zajmująca się analizą poprawnego rozumowania.

 • Celem filozofii jest logiczne rozjaśnienie myśli.
  • Der Zwick der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. (niem.)
  • Autor: Ludwig Wittgenstein
  • Źródło: Tractatus Logico-Philosophicus 4.112
 • Gramatyka wrogiem logiki, logika wrogiem gramatyki.
  • La grammaire ennemie de la logique, la logique ennemie de la grammaire! (fr.)
  • Autor: Ferdinand Brunot
  • Źródło: Witold Doroszewski, "O poprawności językowej, błędach językowych i kryteriach oceny tych pojęć", "Słownik poprawnej polszczyzny PWN" pod redakcją Witolda Doroszewskiego, wydawnictwo PWN, Warszawa 1980, ISBN 83-01-03811-X, str. VII
  • Zobacz też: gramatyka
 • Logika jest niepokonana, gdyż aby z nią wygrać, trzeba posłużyć się logiką.
 • Logika musi być właściwie tylko odsłonięciem przed nami życia tej myśli, która jest bytem, i Heglowskie utożsamienie logika – metafizyka jest tylko konsekwentnym rozwinięciem założeń, przyjmowanych przez cały intelektualizm.
 • Logika to wspaniała rzecz, ale nie zawsze przewyższa prawdziwe myślenie.
 • Logika wydaje się końcowym przystankiem ludzkiego myślenia. Potrafimy zredukować nauki przyrodnicze do matematyki, a matematykę do logiki, lecz wygląda na to, że nie ma nic, do czego moglibyśmy zredukować logikę.
 • Praca reporterki nauczyła mnie, że historie logiczne, bez zagadek i luk, w których wszystko jest zrozumiałe, bywają nieprawdziwe. A rzeczy, których nijak nie da się wytłumaczyć, zdarzają się naprawdę. W końcu życie na ziemi też jest prawdziwe, a nie daje się logicznie wytłumaczyć.
 • Problem z logiką jest jednak taki, że jak ktoś jej nie rozumie, to najczęściej również nie rozumie, że jej nie rozumie.
 • Przeciwnie, ciągnął Tweedledee, jeżeli tak było, to mogło być; a gdyby tak było, to mogłoby być; ale, że tak nie jest, to nie jest. To jest logika.
  • Contrariwise, continued Tweedledee, if it was so, it might be; and if it were so, it would be; but as it isn’t, it ain’t. That’s logic. (ang.)
  • Opis: W.V.O. Quine wykorzystał ten cytat jako motto w książce Filozofia logiki.
  • Źródło: Lewis Carroll, Po drugiej stronie lustra
 • Tylko wtedy można odkryć prawdę za pomocą logiki, gdy już odkryło się prawdę bez niej.

Zobacz też:

Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło logikaWikisłowniku