Ferdinand Brunot, Ferdinand-Eugène-Jean-Baptiste Brunot (1860–1938) – francuski lingwista i filolog.

  • Gramatyka wrogiem logiki, logika wrogiem gramatyki.
    • La grammaire ennemie de la logique, la logique ennemie de la grammaire! (fr.)
    • Źródło: Witold Doroszewski, O poprawności językowej, błędach językowych i kryteriach oceny tych pojęć, Słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. Witolda Doroszewskiego, PWN, Warszawa 1980, ISBN 830103811X, s. VII
    • Zobacz też: gramatyka, logika
Ferdinand Brunot (1909)