Gramatyka

zbiór reguł systemu językowego

Gramatyka – dział językoznawstwa zajmujący się badaniem reguł, które rządzą generowaniem wyrazów i zdań języka; także zbiór tych reguł.

 • Gramatyka jest dźwignią przytwierdzoną do języka, która nie może być cięższa od całego balastu.
 • Gramatyka jest najbardziej elementarną częścią logiki, ponieważ stanowi początek analizy myślenia.
 • Gramatyka wrogiem logiki, logika wrogiem gramatyki.
  • La grammaire ennemie de la logique, la logique ennemie de la grammaire! (fr.)
  • Autor: Ferdinand Brunot
  • Źródło: Witold Doroszewski, "O poprawności językowej, błędach językowych i kryteriach oceny tych pojęć", "Słownik poprawnej polszczyzny PWN" pod redakcją Witolda Doroszewskiego, wydawnictwo PWN, Warszawa 1980, ISBN 83-01-03811-X, str. VII
  • Zobacz też: logika
 • Naukowcy wierzą, że mogą być w stanie nauczyć ptaki gramatyki... i jeżeli im się to uda, spróbują zrobić to samo z prezydentem Bushem.