Po rozum do głowy. Wesoła logikaksiążka popularnonaukowa autorstwa Zdzisława Nowaka, wydana po raz pierwszy w 1970 roku. Cytaty za wyd. MAW, Warszawa 1987.

 • Aby prawidłowo rozumować, należy brać pod uwagę możliwie wszystkie wiadomości, dotyczące danego problemu. Opieranie się na niekompletnych danych może doprowadzić do wyciągnięcia błędnych wniosków, które – jak powiada ludowe przysłowie – nie zdadzą się nawet Burkowi na kamasze.
  • Źródło: s. 5
 • Logika jest nauką o myśleniu, nauką zajmującą się ogólnymi zasadami poprawnych wniosków i regułami rządzącymi prawidłowym rozumowaniem.
  • Źródło: s. 6
  • Zobacz też: nauka
 • Nigdy nie trzymaj się kurczowo tylko jednej drogi. Nie pozwól zasugerować się jednej myśli, gdyż często może cię ona zaprowadzić na manowce. Prawdziwa wiedza wymaga szerokiego spojrzenia, nawet na sprawy pozornie drobne i błahe (…).
 • Pewnego razu przed Bardzo Zacnym Matematykiem (…) położono dwa zegarki. Jeden z nich był zepsuty – stał, drugi co prawda chodził, lecz śpieszył się o sekundę na dobę. Nie pozbawiony poczucia humoru matematyk zwrócił się do komputera, żeby mu wskazał, który z zegarków przedstawia większą wartość praktyczną.
  Maszyna cyfrowa odpowiedziała (…):
  – Zepsuty zegarek w ciągu jednej doby pokazuje właściwy czas dwa razy, natomiast śpieszący się właściwą godzinę pokazuje raz na 118 lat i ponad 3 miesiące (dokładniej – 43 200 dni).
 • Pierwszym człowiekiem, któremu udało się sformułować ogólne zasady poprawnego rozumowania, był (…) Arystoteles, zwany potem ojcem logiki. (…) Właściwy, pełny rozkwit logiki nastąpił w erze nowożytnej.
 • (…) umiejętność prawidłowego rozumowania, sztuka wyciągania właściwych wniosków jest przydatna, nawet konieczna na każdym niemal kroku, w rozmaitych sytuacjach życia codziennego – na ławie szkolnej, w hali fabrycznej, w pracowni naukowej…
  • Źródło: s. 5
 • W zadaniach logicznych (…) najistotniejsze jest samo zastanawianie się, umiejętne rozumowanie.
  • Źródło: s. 26
 • Z samego charakteru zadań logicznych wynika, że rozwiązywanie ich nie może sprowadzać się do jakiegoś stałego wzoru. Tutaj niemal wszystko zależy od umiejętności samodzielnego myślenia. Dlatego właśnie niektóre zagadki jednym wydają się łatwe, innym trudne. Każdy ma bowiem inny sposób myślenia.
  • Źródło: s. 102
  • Zobacz też: zagadka

Zobacz też: