Otwórz menu główne

Lekcja religii – jednostka dydaktyczna realizująca program nauczania religii.

 • Trybunał [Konstytucyjny] rozpatrywał instrukcję wprowadzającą religię do szkół. Była duża różnica zdań. Nie było wtedy jeszcze nowej konstytucji, a stara, z 1952 r., nic na ten temat nie mówiła. Orzekliśmy, że instrukcja jest zgodna z konstytucją. Ale dziś uważam, że głosowałem źle i źle orzekliśmy. Do szkół powinno być wprowadzone religioznawstwo, nauka o różnych religiach i ich znaczeniu dla kultury. Katecheza powinna się odbywać w kościołach.
  • Autor: Andrzej Zoll
  • Źródło: Werdykt wyborczy może odwrócić rzekę. Z prof. Andrzejem Zollem rozmawia Maciej Stasiński, „Gazeta Wyborcza” 24–25 lutego 2018, s. 11.
 • Tymczasem w Hiszpanii uważa się za rzecz oczywistą, że w szkołach publicznych dzieci poddawane są indoktrynacji katolickiej – nie mają możliwości wyboru, lecz muszą przyjąć naukę Kościoła. Dlatego właśnie zastawialiśmy się nad zlikwidowaniem lekcji religii jako przedmiotu obowiązkowego w szkołach i wprowadzeniem wychowania obywatelskiego. W debacie tej hiszpański Kościół – prawdziwy taran intelektualny i narzędzie propagandy Partii Ludowej – w całej pełni dowiódł swego zagubienia i uwikłania się w sprzeczność między sprawowaniem funkcji czysto religijnej a pragnieniem władzy.
  • Autor: Juan Luis Cebrián
  • Źródło: Honor Boga, „Gazeta Wyborcza”, 19–20 stycznia 2008, s. 23. Przedruk z „El País”, przełożyła Ewa Zaleska
  • Zobacz też: Hiszpania