Koniec świata

proces zakończenia istnienia świata

Koniec świata – moment, w którym ludzkość przestanie istnieć w obecnej formie, pot. miejsce bardzo odległe.

 • Innego końca świata nie będzie.
 • Koniec świata jest bliski. Tak głosił Jezus, a po nim apostoł Paweł. To samo mówili wszyscy wcześni chrześcijanie, o których cokolwiek nam wiadomo. Koniec miał nastać rychło, Bóg miał przerwać bieg dziejów, Chrystus powrócić z niebios na sąd, a ludzie muszą odpokutować za grzechy, przygotowując się na jego przybycie. Z biegiem czasu przekonanie to straciło na żywotności. Koniec nie nadchodził, a to zmusiło wyznawców nowej religii do ponownej oceny (a nawet odrzucenia) wcześniejszych apokaliptycznych tradycji.
 • Są ludzie, którzy by się cieszyli nawet z końca świata, gdyby go przepowiedzieli.
 • Stanie się na końcu czasów,
  że góra świątyni Pańskiej
  stanie mocno na wierzchu gór
  i wystrzeli ponad pagórki.
  Wszystkie narody do niej popłyną.
 • Świat skończył się już dawno – teraz znikło z powierzchni ziemi to, co udało mi się po tamtej katastrofie odbudować.
 • Tęcza jest mostem prowadzącym z ziemi do nieba. Rozpadnie się na kawałki, gdy będzie się zbliżać koniec świata i diabeł przejedzie nią konno.
 • To się będę śmiał, gdy nie zdążą ze zniszczeniem świata przed jego końcem.
 • Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „Ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie chodźcie za nimi!

Zobacz też: