James George Frazer

antropolog angielski

James George Frazer (1854–1941) – szkocki antropolog społeczny, filolog i historyk religii, który wywarł znaczny wpływ na wczesne etapy współczesnych studiów nad mitologią i porównywaniem religii.

 • Ewangelie nie wspominają o dniu narodzenia Chrystusa i zgodnie z tym starożytny Kościół święta takiego nie obchodził.
  • Źródło: Złota gałąź (ang. The Golden Bough), tłum. Henryk Krzeczkowski, Warszawa 1978, s. 300.
  • Zobacz też: Boże Narodzenie
James George Frazer
 • Gdyby ludzkość postępowała zawsze logicznie i mądrze, historia nie byłaby długą kroniką głupoty i zbrodni.
 • (...) podstawowa koncepcja jest identyczna w magii i współczesnej nauce, u jej podstaw leży wiara implicite, ale realna i stanowcza, w ład i jednolitość przyrody.
  • Źródło: Złota gałąź, op. cit., s. 69.
  • Zobacz też: magia, nauka, wiara
 • Wyobraźnia oddziałuje na człowieka tak samo realnie jak siła ciążenia i może go równie skutecznie uśmiercić jak doza kwasu pruskiego.