Językoznawstwo

nauka o językach komunikacyjnych

Językoznawstwo (lingwistyka) – dziedzina nauki zajmująca się badaniem języka z perspektywy jego jednostek, struktury, funkcji i rozwoju.

  • Praktyczne zastosowania językoznawstwa w porównaniu z praktyczną użytecznością nauk przyrodniczych są znikome. W przypadku lingwistyki głównie chodzi o dwie sprawy: o ułatwienie uczenia się języków obcych oraz o rozstrzyganie wątpliwości poprawnościowych w języku ojczystym.
  • Różnica między językoznawstwem a naukami przyrodniczymi jest kolosalna: w naukach przyrodniczych sprawdza się wszystko, natomiast w lingwistyce (jeśli pominąć drobiazgi w rodzaju pisowni cytowanego słowa lub daty wydania przytaczanej książki) nie sprawdza się nic. Obecnie łatwiej by było nakłonić językoznawcę do popełnienia przestępstwa niż do sprawdzenia jakiegoś poglądu.
  • W ostatnich dziesiątkach lat mamy do czynienia z istnym zalewem prac z zakresu językoznawstwa, jednak wiele spośród tych publikacji nie przyczynia się do postępu lingwistyki, ponieważ ich autorzy bynajmniej się nie troszczą o ich sprawdzalność. Dalsze losy naszej dyscypliny zależeć będą od tego, ilu językoznawców zrozumie, że jedno stwierdzenie, którego prawdziwości można dowieść za pomocą statystyki lub eksperymentu, jest więcej warte niż tysiące hipotez niesprawdzalnych.

Zobacz też: