Przestępstwo – intencjonalne popełnienie czynu zwykle uznawanego za społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowanego, zabronionego i zagrożonego karą na mocy prawa karnego.

 • Był taki czas, gdy życie ludzi było nieuporządkowane, zwierzęco dzikie, poddane panowaniu siły; nie było wtedy żadnej nagrody dla dobrych ani żadnej kary dla złych.
  Dopiero później, jak przypuszczam, ludzie ustanowili prawa karzące; chodziło im o to, żeby Prawo stało się tyranem ujarzmiającym zuchwałość, by karany był, ktokolwiek popełnił przestępstwo.
  • Autor: Krycjasz
  • Źródło: Sekstus Empiryk, O bogach, tłum. A. Bańkowski, w: A. Nowicki, Filozofowie o religii, t. 2, Warszawa 1963.
 • Przestępcy nie budzą się rano i nie mówią sobie: dziś kogoś zabiję.
  • Autor: Laura Richards
  • Źródło: Marek Rybarczyk, Zabójcy z przyszłości, „Newsweek” 3/2007, 31 stycznia 2007, s. 60.

Zobacz też: