Eksperyment – doświadczenie mające na celu wykazanie czegoś.

  • Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą. Z dalszych eksperymentów zrezygnował.
Eksperyment fizyczny
  • Doświadczenie nigdy nie myli. To jedynie twój osąd błądzi, spodziewając się rezultatów, które nie są bezpośrednim wynikiem twoich eksperymentów.
  • Gdy tylko coś się nie udaje, to mówi się, że był to eksperyment.
  • Jeżeli chcesz odkryć coś ważnego, pracuj tylko nad pytaniami, z których można wyprowadzić przewidywania eksperymentalne.