Hieronim ze Strydonu

pisarz chrześcijański, święty Kościoła katolickiego, ojciec Kościoła

Hieronim ze Strydonu (ok. 347–420) – święty katolicki, Ojciec i Doktor Kościoła, przetłumaczył Biblię na łacinę.

 • Bóg nienawidzi ofiar składanych przez heretyków i odrzuca je od Siebie, a kiedykolwiek gromadzą się w imię Pana, brzydzi Go ich odór i zatyka Swój nos.
  • Źródło: In Amos, V, 22, Patrologia Latina 25, 1033–1034.
  • Zobacz też: herezja, ofiara
Św. Hieronim
 • Chwalę małżeństwo, jednak tylko dlatego, że dostarcza mi dziewic.
 • Czcij świętą prostotę, a nie bezład bogaty w słowa!
 • Jeśli nie znienawidziliśmy złego, nie możemy kochać dobrego.
  • Źródło: List 125
 • Kto nie odeprze pokusy natychmiast, jest już w połowie zwyciężony.
 • Ktokolwiek spożywałby Baranka, nie będąc członkiem Kościoła, dopuszcza się profanacji.
 • Nad miłość ku matce i bratu wyższa jest jedynie miłość małżeńska.
  • Źródło: List 117
 • Nawet okrutne bestie i ptaki wędrowne nie wpadają dwa razy w te same wnyki i sieci.
  • Źródło: List LIV
 • Nie jest rzeczą szlachetną słowami głosić pokój, a burzyć go czynem, do czego innego dążyć, a co innego opowiadać, głosić zgodę słowami, a w rzeczywistości żądać niewolniczej uległości.
 • Nie jest uwłaczaniem małżeństwu, jeśli się wyżej nad nie stawia dziewictwo.
 • Nie należy nam naśladować tych, którzy pod imieniem chrześcijańskim wiodą pogańskie życie i co innego głoszą wyznaniem, a co innego postępowaniem.
 • Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.
  • Ignoratio Scripturarum, ignoratio Christi est. (łac.)
  • Źródło: prolog do komentarza do Księgi Izajasza, PL 24,17.
 • Nowy Testament ukrywa się w Starym, a Stary Testament jest wyjaśniany przez Nowy.
 • Pełny żołądek łatwo rozprawia o postach.
  • Źródło: List 58.
  • Zobacz też: post
 • Pismo Święte będzie o wiele bardziej zrozumiałe dla tych, którzy na własne oczy zobaczą Judeę, odnajdą pozostałości antycznych miast, spiszą nazwy identyczne lub zmienione tych różnych miejsc. Ta idea przyświecała nam, gdy podjęliśmy trud odwiedzenia z oczytanymi Żydami krainy, której nazwę powtarza się we wszystkich wspólnotach Kościoła.
  • Źródło: Ad Domnionem et Rogatianum, (PL 23, 423)
  • Zobacz też: Biblia
 • Rób coś, aby cię zawsze diabeł zastał zajętym.
  • Facito aliquid operis, ut te semper diabolus inveniat occupatum. (łac.)
  • Źródło: List CXXV do mnicha Rustyka, PL 22, 1078.
 • Słaby to nauczyciel, który z pełnym żołądkiem rozprawia o poście; występować przeciw chciwości i zabójca potrafi; usta, myśli i ręce kapłana Chrystusowego powinny być w zgodzie.
  • Źródło: List 52.
 • Świat cały wydał jęk zgrozy, stwierdzając, że jest ariański.
  • Źródło: ks. Karl Stehlin, Zawsze wierni prawdzie katolickiej – prawdzie jedynej, Te Deum, Warszawa 2003, s. 92.
  • Zobacz też: arianie
 • Ten, kto spożywa jagnię na zewnątrz tego domu, zginie, jak zginęli ci, którzy nie byli z Noem w arce podczas potopu.
  • Źródło: List do papieża Damazego
 • Unikaj pochwał pochlebców i szkodliwych i fałszywych pochlebstw, jakby zarazy duszy. Nie ma nic, co by tak łatwo psuło dusze ludzkie, i nic, co by zadawało duszy tak słodkie i niebolesne rany.
  • Źródło: List 148.
 • Wprawdzie Pismo święte nakazuje posłuszeństwo rodzicom; lecz ktokolwiek kocha ich więcej niż Chrystusa, traci duszę swoją.
  • Źródło: List 14.
 • Z łatwością gardzi wszystkim ten, kto wciąż myśli o tym, że umrze.
  • Źródło: List 53.
 • Zacząć potrafi wielu, dojść do kresu niewielu.
  • Źródło: List 71.
 • Zwracam się do następcy Rybaka oraz do ucznia krzyża. Nie idąc za nikim poza Chrystusem, pozostaję zjednoczony w komunii z Waszą Świątobliwością, czyli ze Stolicą Piotrową. Wiem, że na tej Opoce zbudowany jest Kościół.
  • Opis: fragment listu do papieża Damazego I.
  • Źródło: „Zawsze Wierni” nr 4 (179), lipiec-sierpień 2015, s. 56.
  • Zobacz też: Piotr Apostoł

O Hieronimie ze Strydonu

edytuj
 • Zwolennik Damazego, Hieronim, w swojej powstałej niemal współcześnie kronice, pisząc o masakrze (nie dało się jej ukryć), stara się tak przedstawić wydarzenia, aby ordynacja Damazego wyprzedzała w czasie ordynację Ursyna – w ten sposób Ursyn stawał się winnym siania niezgody w Kościele.