Post

powstrzymanie się od czegoś dla większego dobra lub ograniczanie jakiegoś dobra w szczytnym celu

Post – dobrowolne powstrzymanie się od jedzenia w ogóle lub od spożywania pewnych rodzajów pokarmów (np. mięsa) przez określony czas.

Wielki Post (okres postu), Kościół Matki Boskiej Wniebowziętej i św. Wacława, ołtarz główny-nastawa, pentaptyk z ok. 1514, Kraków, Nowa Huta
 • Była to maskarada, zapustna swawola,
  Po której miał przyjść wkrótce wielki post – niewola!
 • Chrześcijanin nie powinien tylko zapominać, że post i asceza to nie są kuracje odchudzające.
 • Nie wierzę, aby post wystarczył sam w sobie. Twoje wyrzeczenia będą dla ciebie owocne, jeżeli będziesz hojny dla innych.
  • Autor: Aureliusz Augustyn z Hippony
  • Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 49.
 • Ojcowie Kościoła mówią o mocy postu, która chroni przed grzechem, tłumi pragnienia starego Adama i przeciera w sercach ludzi wierzących drogę ku Bogu.
  • Autor: Benedykt XVI
  • Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 52.
 • Post czterdziestodniowy obchodzą I kraje ich [tj. łacinników] i ludy sąsiednie nierówno; Lechia bowiem pości dziewięć tygodni, z pozostałych zaś jedne osiem, drugie więcej, inne mniej. Włosi zaś tylko sześć.
  • Źródło: Pseudo-Focjusz (820–891) Opusculum contra Francos tłum. T.E. Modelski w Andrzej Feliks Grabski Polska w opiniach obcych: X-XIII w, 1964, s. 336.
 • Słaby to nauczyciel, który z pełnym żołądkiem rozprawia o poście; występować przeciw chciwości i zabójca potrafi; usta, myśli i ręce kapłana Chrystusowego powinny być w zgodzie.