Godzina

jednostka czasu

Godzina – jednostka miary czasu, dwudziesta czwarta część doby.

  • Aby znaleźć miłość, nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie twoja godzina, sama wejdzie do twego domu, w twe życie, do twego serca.
Zegar
  • Bije zegar godziny, my wtedy mawiamy:
    Jak ten czas szybko mija! – a to my mijamy.
  • Bo jest to znakomitym mężom nie honor, jak niewolnikom ślęczeć godzinami przy obliczeniach.
  • Być bohaterem przez minutę, godzinę, jest o wiele łatwiej niż znosić trud codzienny w cichym heroizmie.
  • Jeden głupi przez minutę powie więcej głupstw, niż sześćdziesięciu mędrców przez godzinę sprostuje.
  • Mieć rację godzinę wcześniej niż inni: przez godzinę być uważanym za element aspołeczny.
  • Na mówieniu uciekają godziny.

Zobacz też: