Ewangelia Mateusza

księga Nowego Testamentu

Ewangelia Mateusza – jedna z ksiąg biblijnych.

Początek Ewangelii Mateusza w minuskule 447

Biblia Tysiąclecia

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki.
  • Vox clamantis in deserto:
   parate viam Domini,
   rectas facite semitas eius!
   (łac.)
  • Źródło: Mt 3:3
 • Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
  • Źródło: Mt 3:10
 • Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
  • Źródło: Mt 3:17
 • Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
  • Non in pane solo vivet homo sed in omni verbo quod procedit de ore Dei. (łac.)
  • Źródło: Mt 4:4
  • Zobacz też: chleb, słowo
 • I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
  • Źródło: Mt 4:19
 • Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
  • Źródło: Mt 5:18
 • Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.
  • Sit autem sermo vester: Est, est, Non, non; quod autem his abundantius est, a Malo est. (łac.)
  • Źródło: Mt 5:37
 • Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują
  • Diligite inimicos vestros et orate pro persequentibus vos. (łac.)
  • Źródło: Mt 5:44
 • Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
  • Źródło: Mt 6:6
 • Nie można służyć Bogu i Mamonie.
  • Źródło: Mt 6:24
 • Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
  • Źródło: Mt 7:1
 • Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.
  • Petite et dabitur vobis quaerite et invenietis pulsate et aperietur vobis. (łac.)
  • Źródło: Mt 7:7
 • Poznacie ich po ich owocach.
  • A fructibus eorum cognoscetis eos. (łac.)
  • Źródło: Mt 7:16,20
  • Zobacz też: owoc
 • Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!
  • Źródło: Mt 10:8
 • Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
  • Źródło: Mt 10:22
 • Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
  • Źródło: Mt 10:39
 • Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma.
  • Źródło: Mt 13:12
 • Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!
  • Źródło: Mt 14:27
 • Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym.
  • Źródło: Mt 15:11
 • Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
  • Źródło: Mt 16:18
 • Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?
  • Źródło: Mt 16:26
 • To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!
  • Źródło: Mt 17:5
 • Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: „Przesuń się stąd tam!”, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was.
  • Źródło: Mt 17:20
 • Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
  • Źródło: Mt 18:3
 • Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
  • Źródło: Mt 18:20
 • Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.
  • Facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei. (łac.)
  • Źródło: Mt 19:24
 • Tak ostatni będą pierwszymi a pierwsi ostatnimi.
  • Źródło: Mt 20:16
 • Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli.
  • Źródło: Mt 21:31–32
 • Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
  • Źródło: Mt 22:14
 • Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.
  • Źródło: Mt 22:21
 • Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych.
  • Źródło: Mt 22:32
 • Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą.
  • Źródło: Mt 24:5
 • Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
  • Źródło: Mt 24:27
 • Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
  • Źródło: Mt 24:35
 • Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
  • Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam. (łac.)
  • Źródło: Mt 25:13
 • Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
  • Eli, Eli, lema sabachtani? (aramejski)
  • Źródło: Mt 27:46
  • Zobacz też: Bóg
 • A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
  • Źródło: Mt 28:20b

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (2018)

edytuj
 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Rodowód Jezusa Chrystusa (…).
 • A z narodzinami Jezusa Chrystusa było tak: Jego matka, Maria, była zaręczona z Józefemo. Jednak zanim się pobrali, okazało się, że jest w ciąży za sprawą ducha świętego
 • (…) Jezus urodził się w Betlejem Judejskim za dni króla Heroda (…).
 • [Józef z rodziną] (…) zamieszkał w mieście Nazaret (…).
 • „Okażcie skruchę, bo przybliżyło się Królestwo Niebios”.
 • (…) Otwarcie wyznawali swoje grzechy, a on chrzcił ich w Jordanie.
 • Ja chrzczę was wodą ze względu na waszą skruchę, ale ten, który idzie za mną, jest silniejszy niż ja — nie jestem godny zdjąć mu sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Ma w ręce szuflę do odwiewania i całkowicie oczyści swoje klepisko, i zbierze swoją pszenicę do spichlerza, ale plewy spali w ogniu nie do ugaszenia.
 • Kiedy Jezus został ochrzczony, od razu wyszedł z wody. Wtedy otworzyły się niebiosa i on zobaczył ducha Bożego zstępującego na Jezusa niczym gołąb. Ponadto z nieba rozległ się głos: „To jest mój ukochany Syn, którego darzę uznaniem”
 • (…) „Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi”
  • Opis: słowa Jezusa.
  • Źródło: Mt 4:19
 • „Szczęśliwi ci, którzy są świadomi swoich potrzeb duchowych, bo do nich należy Królestwo Niebios.
  „Szczęśliwi ci, którzy są pogrążeni w smutku, bo oni będą pocieszeni.
  „Szczęśliwi ci, którzy są łagodni, bo oni odziedziczą ziemię.
  „Szczęśliwi ci, którzy są głodni i spragnienie prawości, bo oni będą nasyceni.
  „Szczęśliwi ci, którzy są miłosierni, bo im też będzie okazane miłosierdzie.
  „Szczęśliwi ci, którzy mają czyste serce, bo oni będą widzieć Boga.
  „Szczęśliwi ci, którzy krzewią pokój, bo oni będą nazwani synami Bożymi.
  „Szczęśliwi ci, którzy są prześladowani ze względu na prawość, bo do nich należy Królestwo Niebios
 • Wy jesteście solą ziemi (…).
 • Wy jesteście światłem świata.
  • Źródło: Mt 5:14
 • „Słyszeliście, że naszym przodkom powiedziano: ‚Nie wolno ci mordować; a kto popełni morderstwo, będzie odpowiadał przed sądem. Ja jednak wam mówię, że już każdy, kto trwa w srogim gniewie na swojego brata, będzie odpowiadał przed sądem. A kto powie bratu: ‚Ty głupcze’, będzie odpowiadał przed Sądem Najwyższym. Z kolei każdy, kto powie: ‚Bezbożny głupcze!’, będzie zasługiwał na ognistą Gehennę
 • Słyszeliście, że powiedziano: ‚Nie wolno ci cudzołożyć’. Ale ja wam mówię, że każdy, kto się wpatruje w kobietę, tak by rozbudzić w sobie pożądanie do niej, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu
 • (…) każdy, kto się rozwodzi z żoną — jeśli podstawą do tego nie są pozamałżeńskie kontakty seksualne — naraża ją na cudzołóstwo, a ktokolwiek żeni się z taką rozwiedzioną kobietą, popełnia cudzołóstwo.
 • Niech wasze słowo ‚tak’ znaczy ‚tak’, a wasze ‚nie’ — ‚nie’ (…).
 • (…) Ale jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu też drugi.
 • Kochajcie swoich nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują (…).
 • (…) deszcz pada na prawych, i na nieprawych.
 • Kiedy więc dajesz dary miłosierdzia, nie trąb o tym, bo tak robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, żeby ludzie mówili o nich z zachwytem.(...) Ale gdy ty dajesz dary miłosierdzia, niech twoja lewa ręka nie wie, co robi prawa, żeby twoje dary pozostały w ukryciu (...).
 • ‚Nasz Ojcze w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się dzieje Twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi. Daj nam chleba, którego potrzebujemy na ten dzień. Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczyliśmy winnym wobec nas. I nie dopuść, żebyśmy ulegli pokusie, ale nas wyzwól od Niegodziwca’.
 • (…) gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mole, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie też twoje serce.
 • Lampą ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko skupia się na jednej rzeczy, całe twoje ciało będzie jasne, ale jeśli twoje oko zawistnie się rozgląda, całe twoje ciało będzie ciemne. Jeżeli światło, które masz w sobie, w rzeczywistości jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!
 • Nikt nie może być niewolnikiem dwóch panów, bo albo jednego będzie nienawidzić, a drugiego kochać, albo do jednego przylgnie, a drugim wzgardzi. Nie możecie być niewolnikami Boga i Pieniądza
 • Kto z was przez zamartwianie się może choćby o chwilę przedłużyć swoje życie? (…) Dlatego stale szukajcie najpierw Królestwa oraz Bożej prawości, a wszystkie te inne rzeczy będą wam dodane. Nigdy więc nie zamartwiajcie się o następny dzień, bo następny dzień będzie miał własne zmartwienia. Każdy dzień ma dosyć własnych problemów.
 • Przestańcie osądzać, żebyście nie byli osądzeni; bo jakim sądem osądzacie, takim będziecie osądzeni, i jaką miarą odmierzacie, taką wam odmierzą. Czemu więc patrzysz na słomkę w oku twego brata, a nie bierzesz pod uwagę belki we własnym oku? Albo jak możesz powiedzieć do swego brata: „Pozwól mi wyjąć słomkę z twego oka”, gdy oto w twoim własnym oku jest belka? Obłudniku! Najpierw wyjmij belkę z własnego oka, a wtedy będziesz wyraźnie widział, jak wyjąć słomkę z oka swego brata.
 • Stale proście, a będzie wam dane; ciągle szukajcie, a znajdziecie; wciąż pukajcie, a będzie wam otworzone.
 • Dlatego wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie; takie w istocie jest znaczenie Prawa i Proroków.
 • Wchodźcie przez ciasną bramę; gdyż szeroka i przestronna jest droga prowadząca do zagłady i wielu jest tych, którzy nią wchodzą, natomiast ciasna jest brama i wąska droga prowadząca do życia i nie wielu jest tych, którzy ją znajdują.
 • Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami, którzy przychodzą do was w okryciu owczym, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po ich owocach.
 • Nie każdy, kto do mnie mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebios, lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach.
 • A gdy Jezus zakończył te słowa, skutek był taki, iż tłumy były niezmiernie zdumione jego sposobem nauczania; bo nauczał ich jak ktoś mający władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie.
 • Lisy mają jamy i ptaki nieba mają miejsca na odpoczynek, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie złożyć głowy.
 • (…) faryzeusze odezwali się do jego uczniów: „Czemuż to wasz nauczyciel jada z poborcami podatkowymi i grzesznikami?” Słysząc ich, rzekł: „Zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko niedomagający. Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy: «Miłosierdzia chcę, a nie ofiary». Bo nie przyszedłem wezwać prawych, tylko grzeszników”.
 • A Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc dobrą nowinę o królestwie oraz lecząc wszelką dolegliwość i wszelką niemoc. Widząc tłumy, litował się nad nimi, były bowiem złupione i porzucone niczym owce bez pasterza. Potem powiedział do swych uczniów: „Tak, żniwo jest wielkie, ale pracowników mało. Proście zatem Pana żniwa, aby wysłał pracowników na swe żniwo”.
 • A imiona dwunastu apostołów są następujące: pierwszy – Szymon zwany Piotrem i Andrzej, jego brat; i Jakub, syn Zebedeusza, i Jan, jego brat; Filip i Bartłomiej; Tomasz i Mateusz, poborca podatkowy; Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz; Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, który go później zdradził.
 • Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się mozolicie i jesteście obciążeni, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodnie usposobiony i uniżony w sercu, a znajdziecie pokrzepienie dla dusz waszych. Albowiem moje jarzmo jest miłe, a moje brzemię lekkie
 • (…) z obfitości serca mówią usta.
 • Czyż nie jest to syn cieśli? Czy jego matka nie nazywa się Maria, a jego bracia: Jakub i Józef, i Szymon, i Judas? A jego siostry, czy nie są wszystkie u nas? Skąd więc u niego to wszystko?
 • Nie to, co do ust wchodzi, kala człowieka, ale co z ust wychodzi, właśnie to kala człowieka.
 • (…) z serca pochodzą niegodziwe rozważania, morderstwa, cudzołóstwa, rozpusty, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.
 • Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój pal męki, i stale mnie naśladuje.
 • Jeżeli będziecie mieć wiarę wielkości ziarnka gorczycy, to powiecie tej górze: „Przenieś się stąd tam” i ona się przeniesie, i nie będzie dla was nic niemożliwego.
 • Jeśli zaś twój brat popełni grzech, idź i jego winę odsłoń między tobą a nim samym. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata. Ale jeśli nie posłucha, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby każda sprawa mogła być potwierdzona ustami dwóch lub trzech świadków. Jeżeli ich nie posłucha, powiedz zborowi. Jeśli nie posłucha nawet zboru, niech będzie dla ciebie po prostu jak człowiek z narodów i jak poborca podatkowy.
 • (…) kto się rozwodzi ze swą żoną – jeśli nie z powodu rozpusty – i poślubia inną, popełnia cudzołóstwo.
 • I każdy kto opuścił domy lub braci, lub siostry, lub ojca, lub matkę, lub dzieci, lub pole ze względu na moje imię, otrzyma wielokrotnie więcej i odziedziczy życie wieczne.
 • (…) lecz kto by się chciał stać wielkim wśród was, ma być waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym wśród was, ma być waszym niewolnikiem. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł po to, by mu usługiwano, lecz by usługiwać i dać swoją duszę jako okup w zamian za wielu
 • (…) Król, łagodnie usposobiony i siedzący na ośle, i to na źrebięciu, potomku zwierzęcia jucznego.
  • Opis: o Jezusie.
  • Źródło: Mt 21:5
 • I wszystko, o co z wiarą poprosicie w modlitwie, otrzymacie.
 • (…) bo wielu jest zaproszonych, ale mało wybranych.
 • Spłacajcie (…) to, co Cezara, Cezarowi, a co Boże, Bogu.
 • „Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne do tego, jest to: „Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie”. Na tych dwóch przykazaniach całe Prawo zawisło, a także Prorocy.
 • (…) wszystko, co wam mówią, czyńcie i zachowujcie, ale nie postępujcie według ich uczynków, oni bowiem mówią, lecz nie wykonują.
  • Opis: o uczonych w piśmie i faryzeuszach.
  • Źródło: Mt 23:3
 • (…) nie dajcie się nazywać Rabbi, bo jeden jest wasz nauczyciel, natomiast wy wszyscy jesteście braćmi.
  I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, bo jeden jest wasz Ojciec, ten niebiański. Ani nie dajcie się nazywać „wodzami”, bo jeden jest wasz Wódz, Chrystus. Lecz największy wśród was ma być waszym sługą. Kto by się wywyższał, będzie ukorzony, a kto by się korzył, będzie wywyższony.
 • (…) zlekceważyliście to, co ważniejsze w Prawie, mianowicie sprawiedliwość i miłosierdzie, i wierność. (…) odcedzacie komara, lecz połykacie wielbłąda!
 • Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Przypominacie bowiem pobielane groby, które z zewnątrz wprawdzie wydają się piękne, ale wewnątrz są pełne kości zmarłych oraz wszelkiej nieczystości.
 • (…) posyłam do was proroków i mędrców, i nauczycieli publicznych. Niektórych z nich zabijecie i zawiesicie na palu, niektórych zaś ubiczujecie w waszych synagogach i będziecie prześladować od miasta do miasta, żeby na was przyszła wszelka krew prawych przelana na ziemi, od krwi prawego Abla do krwi Zachariasza (…).
 • Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne (…).
  . Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, będą też niedobory żywności i trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim. Wszystko to jest początkiem dręczących boleści.
 • (…) ludzie będą was wydawać na ucisk i będą was zabijać, i ze względu na moje imię będziecie przedmiotem nienawiści wszystkich narodów. Wtedy też wielu się zgorszy i jedni drugich będą zdradzać, i będą jedni drugich nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków, i wielu wprowadzą w błąd; a z powodu wzrostu bezprawia miłość większości oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten zostanie wybawiony.
 • I ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec.
 • (…) potem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie.
 • Niebo i ziemia przeminą, lecz moje słowa na pewno nie przeminą.
 • Bo jacy byli w owych dniach przed potopem – jedli i pili, mężczyźni się żenili, a kobiety wydawano za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich – tak będzie z obecnością Syna Człowieczego. (…) Dlatego czuwajcie, gdyż nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. (…) okażcie się gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.
 • Kiedy Syn Człowieczy przybędzie w swojej chwale, a wraz z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swym chwalebnym tronie. I będą przed nim zebrane wszystkie narody, i będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz. I postawi owce po swej prawicy, ale kozy po swej lewicy.
 • (…) jeden z dwunastu, zwany Judaszem Iskariotem, poszedł do naczelnych kapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, żebym go wam wydał?” Wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd więc szukał dobrej sposobności, żeby go zdradzić.
  • Źródło: Mt 26:14–16
 • Gdy jeszcze jedli, Jezus wziął chleb i pobłogosławiwszy, połamał go, a dając uczniom, rzekł: „Bierzcie, jedzcie. To oznacza moje ciało”. Wziął także kielich i złożywszy podziękowania, dał im go, mówiąc: „Pijcie z niego, wy wszyscy; bo to oznacza moją «krew przymierza», która ma być wylana za wielu dla przebaczenia grzechów. Ale wam mówię: Odtąd na pewno nie będę pił tego produktu z winorośli aż do dnia, gdy będę z wami pił nowy w królestwie mojego Ojca”. W końcu, zaśpiewawszy pieśni pochwalne, wyszli ku Górze Oliwnej.
 • Czuwajcie i wciąż się módlcie, żebyście nie wpadli w pokusę. Duch oczywiście jest ochoczy, ale ciało słabe.
 • (…) zdrajca wcześniej podał im znak, mówiąc: „Ten, którego pocałuję – to on; weźcie go pod straż”. I podchodząc wprost do Jezusa, rzekł: „Witaj, Rabbi!”, i pocałował go bardzo czule.
 • (…) arcykapłan rzekł mu: „Poprzysięgam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czyś ty jest Chrystus, Syn Boży!” Jezus rzekł do niego: „Ty sam to powiedziałeś. Jednakże mówię wam: Odtąd będziecie widzieć Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy i przychodzącego na obłokach nieba”.
 • (…) pluli mu w twarz i bili go pięściami. Inni go policzkowali, mówiąc: „Prorokuj nam, Chrystusie. Kto cię uderzył?”
 • (…) Piłat wziął wodę i umył ręce przed tłumem, mówiąc: „Nie jestem winny krwi tego człowieka. To wasza sprawa”. Na to cały lud, odpowiadając, rzekł: „Krew jego niech spadnie na nas i na nasze dzieci”. Wtedy zwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał go, aby zawisł na palu.
 • Nie ma go tutaj, bo został wskrzeszony (…).
 • Idźcie więc i pozyskujcie uczniów wśród ludzi ze wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i ducha świętego. Uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A ja będę z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy

Przekład Władysława Witwickiego

edytuj

(Dobra Nowina według Mateusza i Marka, tłum. Władysław Witwicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958)

 
Ta sekcja ma chronologiczny układ cytatów.
 • Wtedy przybywa Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby go Jan ochrzcił. A Jan nie pozwolił mu i powiada: „Toś ty mnie powinien ochrzcić, a ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Dajno pokój na razie. W ten sposób wypada nam dopełniać wszelkiej sprawiedliwości”. Wtedy dał mu pokój. Jezus zanurzył się i natychmiast wyszedł z wody. I oto otworzyło mu się niebo i zobaczył Ducha Bożego, jak zstępował niby gołąb i szedł na niego. I oto głos z nieba mówiący: „To jest mój syn ukochany, który mi się spodobał”.
  • Źródło: Mt 3,13–17; Dobra Nowina według Mateusza, s. 26
 • W tym czasie w odpowiedzi rzekł Jezus: „Dziękuję ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i rozsądnymi, a objawiłeś to niemowlętom. Tak jest, Ojcze; bo takie było twoje upodobanie. Wszystko mi przydał mój Ojciec. I nikt dobrze nie zna Syna, tylko Ojciec. I Ojca nikt dobrze nie zna, tylko Syn. I ten, któremu to Syn zechce objawić. Do mnie wszyscy, którzy harujecie i ciężary dźwigacie, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i nauczcie się ode mnie, że ja jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie pokrzepienie dla duszy. Bo moje jarzmo jest miłe a mój ciężar jest lekki”.
  • Źródło: Mt 11,25–30; Dobra Nowina według Mateusza, s. 49–50
 • A kiedy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipa, zaczął pytać swoich uczniów tymi słowy: „Co ludzie mówią, że kim jest Syn człowieka?” A oni powiedzieli: „Jedni mówią, że to Jan Chrzciciel, inni, że to Eliasz, inni, że Jeremiasz albo jeden z proroków”. A on im mówi: „A wy myślicie, że kto ja jestem?” Na to mu Szymon Piotr powiedział: „Ty jesteś Pomazaniec, Syn Boga Żywego”. Na to mu Jezus powiada: „Szczęśliwyś ty Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, tylko mój Ojciec w niebie. I ja ci też powiadam, że ty jesteś Skałosz i na tej skale ja zbuduję swoje zgromadzenie i nie przemogą go bramy Hadesu. I dam ci klucze królestwa nieba. Cokolwiek byś związał na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek byś rozwiązał na ziemi, to będzie rozwiązane i w niebie”.
  • Źródło: Mt 16,13–19; Dobra Nowina według Mateusza, s. 65
  • Zobacz też: Pomazaniec
 • Późno w szabas, kiedy już świtał dzień, przyszła Maria Magdalena i ta druga Maria zobaczyć grób. I oto zrobiło się wielkie trzęsienie ziemi. Bo Posłaniec Pana zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i siedział na nim. I był jego wygląd jak błyskawica, a odzienie miał białe, jak śnieg. Ze strachu przed nim trzęśli się strażnicy i zrobili się jak nieżywi. Na to Posłaniec powiedział kobietom: „Wy się nie bójcie. Bo ja wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo on wstał z martwych, jak powiedział. Proszę, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Więc prędko idźcie i powiedzcie jego uczniom, że zmartwychwstał i, oto, idzie przed wami do Galilei. Tam go zobaczycie. Oto ja wam powiedziałem”.
  • Źródło: Mt 28,1–7; Dobra Nowina według Mateusza, s. 105

Zobacz też

edytuj