Rabacja galicyjska

masowy mord na szlachcie, urzędnikach i księżach przez chłopstwo

Rzeź galicyjska (rzeź tarnowska, rabacja galicyjska, rabacja chłopska) – ruchy chłopskie na terenach zachodniej Galicji w drugiej połowie lutego i marca 1846 roku.

Rzeź galicyjska, Jan Lewicki
 • Nasz naród. Dziś w około 90 procentach o rodowodzie chłopskim. Otóż warto pamiętać, że zaledwie 180 lat temu miała miejsce tak zwana Rabacja pod wodzą Szeli. Wiadomo, sprowokowana przez władze wiedeńskie, ale wykonana z całego serca z najwyższym zaangażowaniem, przez swoich, przez naszych chłopów. W ciągu 48 godzin zamordowano kilka tysięcy ziemian, spalono ok. 500 dworów. A teraz pytanie: kogo zabijali przodkowie dzisiejszych nas, Polaków? Ano obcych im i znienawidzonych, właśnie Polaków. Dla tych naszych przecież przodków, Polska, czyli ta „ichnia”, pańska ojczyzna, to było coś im obcego.

Rabacyjne pieśni ludowe edytuj

 • Nie boję się pana
  Ani jegomości
  Wezmę siekiereczkę
  Porąbie w nim kości
  • Źródło: Julian Przyboś, Jabłoneczka: antologia polskiej pieśni ludowej, PIW, Warszawa 1957.
 • Oj, Boże mój kochany
  da, żeby nie te pany
  oj, jakby nam to było
  da, żyć na świecie miło
  • Źródło: Julian Przyboś, Jabłoneczka: antologia polskiej pieśni ludowej, PIW, Warszawa 1957.
 • Przyszło nam pisanie do Wiednia i Koszyc
  że będą panowie sami łąki kosić
  • Źródło: Julian Przyboś, Jabłoneczka: antologia polskiej pieśni ludowej, PIW, Warszawa 1957.