Przywódca

ktoś posiadający prawo wpływania na postępowanie innych
(Przekierowano z Przywództwo)

Przywódca – osoba lub organizacja przewodząca, stojąca na czele danej grupy.

 • Biada pokoleniu, którego przywódcą jest kobieta.
 • Jeśli jesteś zły, powieszą cię; jeśli jesteś miękki, będą cię naciskać; jeśli jesteś mierny, zrobią cię naczelnikiem kraju.
  • Opis: przysłowie tatarskie
  • Źródło: Kobierzec z gwiazd i półksiężyców (seria Myśli Srebrne i Złote), wybór i tłum. Stanisław Kałużyński, Edward Tryjarski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, oprac. części tatarskiej: Edward Tryjarski, s. 85.
 • Nie wlecz się w ogonie postępu, bo przy odwrocie oskarżą cię, że jesteś przywódcą dezercji.
 • Prawdziwi przywódcy to nie ci, którzy rzadziej się mylą, tylko ci, którym wybacza się błędy, bo „przykrywają” je nową narracją.
  • Autor: David Tuckett, brytyjski psychoanalityk
  • Źródło: „Forum”, 14 sierpnia 2013.
 • Przywództwo nie jest dominacją, lecz sztuką przekonywania ludzi do osiągania wspólnego celu.
  • Autor: Daniel Goleman
  • Źródło: Zbigniew Czajkowski, Zdolności przywódcze trenera i style kierowania, „Rocznik Naukowy – IDŌ Ruch dla Kultury”, t. 3, nr 3/2002, s. 193.