Piotr Andrzejewski

polski działacz polityczny i adwokat

Piotr Łukasz Andrzejewski (ur. 1942) – polski polityk, adwokat, działacz opozycji w PRL, senator I, II, III, IV, VI i VII kadencji.

Piotr Andrzejewski
  • Historyczny kompromis między bezradną wobec kryzysu gospodarczego i politycznego komunistyczną władzą a wyselekcjonowaną „konstruktywną” opozycją demokratyczną stał się przedmiotem entuzjastycznej gloryfikacji jako akt założycielski III Rzeczypospolitej.
  • Kadra, która jest w tej chwili w mediach, pracuje raczej na swój, a nie społeczeństwa rachunek. Natomiast Radio Maryja nie jest niczyją agenturą, tylko niezależnym głosem społeczeństwa opartym na: czytelnym światopoglądzie chrześcijańskim, tradycji katolickiej, tożsamości narodowej i społecznej nauce Kościoła.
  • Katastrofalna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna Polski wymagała rozwiązań, które pozwolą, uwłaszczając nomenklaturę PZPR-owską, zdjąć z niej odpowiedzialność polityczną i przekształcić ją w grupę dominującego kapitalizmu kompradorskiego. Dopuszczono do komitywy przedstawicieli opozycji gotowych współdziałać w grupie neokapitalistów z PRL.
  • Mój patron i przyjaciel mec. Władysław Siła-Nowicki mówił mi, gdy zaczynałem swoją działalność jako adwokat: „Pamiętaj, Piotrze, bój się ludzi, którzy za wszelką cenę chcą się wszystkim podobać i zbudować karierę, usiłując wszystko ze wszystkim pogodzić”. Dlatego trzeba dzisiaj odwołać się do pryncypialnych postaw, odnaleźć jednocześnie szacunek dla ludzi, którzy budują swoje postawy w oparciu o inne wartości niż tylko elastyczność polityczna.
  • Obok prawa do życia prawo do wolności wypowiedzi i równości w pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu swoich poglądów jest fundamentem demokracji. Bez pluralizmu i równego dostępu do możliwości korzystania ze środków społecznego przekazu inne prawa mogą być ograniczane przez tendencyjność i wybiórczą sterowalność informacją.
  • Ograniczając Telewizji Trwam dostęp do emisji programu poprzez cyfrowy multipleks, naruszono kanon wolności i praw gwarantowanych nam Konstytucją, paktami praw człowieka i ustawą o radiofonii i telewizji. Po doświadczeniach, jakie stały się naszym udziałem na przestrzeni historii najnowszej, dyskryminacja katolików w drodze uzurpacji i ograniczania im dostępu do wzajemnego komunikowania się, modlitwy i wspólnotowego współdziałania – nie przejdzie!
  • Ojcem założycielem III Rzeczypospolitej został wspólnie z okrągłostołową opozycją demokratyczną desygnowany na pierwszego prezydenta państwa gen. Wojciech Jaruzelski z zapleczem gen. Czesława Kiszczaka i peerelowskich resortów siłowych. W tworzonym micie Okrągłego Stołu pomija się fakt, że do niego i do transformacji ustrojowej w Polsce doszło z przyzwolenia Kremla i samego Michaiła Gorbaczowa i że bez zgody Rosji żadna inicjatywa tego typu nie mogła być inicjowana.
  • Prowadziłem dziesiątki, jeżeli nie setki interwencji, spraw, obron wspaniałych ludzi – wydaje mi się, że ten bilans osobisty czy wspólnoty, do której się należy, jest dużo większy, niż to, czy się jest w jednej kadencji posłem czy senatorem.
  • To nie jest wojna polsko-polska. Bo na czym polega dziś polityka? Na kreowaniu ciągle nowego konfliktu, który przesłania problemy, z jakimi rządzący nie potrafią sobie poradzić, a potem na zarządzaniu tym konfliktem. Typowa była agrawacja, czyli wyolbrzymienie i przeinaczenie słów Jarosława Kaczyńskiego o Angeli Merkel.