Władysław Siła-Nowicki

polski adwokat, opozycjonista, polityk

Władysław Siła-Nowicki (1913–1994) – polski adwokat, działacz polityczny, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, uczestnik wojny obronnej Polski w 1939, żołnierz Armii Krajowej oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, współpracownik KOR, sędzia Trybunału Stanu w latach 1992–1993, współtwórca i pierwszy prezes Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy.

  • Stwierdzam, że projekt wyborów przeprowadzonych w tym czasie i w ten sposób absolutnie podważa nadzieje społeczeństwa na zmianę stosunków politycznych w zakresie pluralizmu politycznego w Polsce.
    • Opis: o wyborach z 1989.
    • Źródło: Władysław Siła-Nowicki, Wspomnienia i dokumenty, oprac. M. Nowicka-Marusczyk, Wrocław 2002

O Władysławie Sile-Nowickim

edytuj