Niewdzięczność

polski film z 1979

Niewdzięczność – brak wdzięczności, nie pamiętanie o wyświadczonej przez kogoś przysłudze, udzielonej pomocy.

 • Czy­niąc dob­rze, siejesz niewdzięczność!
 • Niewdzięczność!… wszak-ci to najnaturalniejsze uczucie, którego się zawsze spodziewać należy. Człowiek, któremu się uczyniło dobrze, mści się za to upokorzenie. Przypomina sobie, że był sam bezsilny, że potrzebował pomocy… Tak mówią głębocy moraliści, i dlatego – niewdzięczności zawsze się trzeba spodziewać…
 • Niewdzięczny za dobre złym płaci.
 • I przystąpiwszy, cicho jęknęła: Niewdzięczny!
  Szukałeś wzroku mego, teraz go unikasz,
  Szukałeś rozmów ze mną, dziś uszy zamykasz,
  Jakby w słowach, we wzroku mym była trucizna!
  Dobrze mi tak, wiedziałam, kto jesteś! – mężczyzna!