Metafora, przenośnia (gr. μεταφορά) – językowy środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo wyrazy są ze sobą składniowo zestawione, tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów.

  • (…) język jest pełen pożółkłych metafor, a także metafor martwych (…).
    • Autor: Anna Pajdzińska, Językowy obraz świata a metafora artystyczna w: Język a kultura, t. 20, Wrocław 2008, s. 241.
  • Metafora, nim staje się retoryczną procedurą w języku, byłaby wyłonieniem się samego języka. A filozofia jest jedynie tym językiem; i w najlepszym razie i w pewnym nieoddzielnym znaczeniu tego wyrażenia może jedynie mówić…
  • Większa część naszego codziennego systemu pojęciowego ma naturę metafor.
Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło metaforaWikisłowniku