Syntaktyka

(Przekierowano z Składnia)

Syntaktyka (składnia, syntaksa) – dział językoznawstwa, który zajmuje się budową wypowiedzeń.

  • Najważniejsza część każdego języka, która decyduje o wszystkim, to jego składnia. Nie słownictwo, nie fleksja i żadna z tych rzeczy, które potocznie nazywa się gramatyką.