Wyraz

najmniejszy element lingwistyczny, który może być wypowiedziany bez względu na zawartość semantyczną i pragmatyczną

Wyraz – wyróżniona fonetycznie lub graficznie część wypowiedzi; także: przejaw czegoś, widoczna oznaka, objaw zewnętrzny jakiegoś zjawiska.